Home

ČR je terčem útoku Fake News o 5G

30.8.2019

Celá Evropa byla posledních několik měsíců obsypána články, zejména na dezinformačních webech, ohledně nebezpečnosti 5G sítí pro zdraví člověka. Do ČR se kampaň dostala o něco později – nejvíce v průběhu letních prázdnin. České Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) si je nebezpečí vědomo a s APMS sdílí informace o problematice. Na nebezpečí dezinformační kampaně upozorňuje i evropský web pro sledování dezinformací, který založili lídři vlád EU: https://euvsdisinfo.eu/figure-of-the-week-5g/

Dezinformační kampaň je založená na jednoduché myšlence - šíření strachu mezi občany. Konkrétně se snaží vyvolat dojem, že 5G sítě „lidem uvaří hlavu“ či jinak ohrozí jejich zdraví. Je na místě připomenout, že pro 5G sítě platí stejně přísné hygienické limity, jako pro sítě starších generací (2G, 3G, 4G) nebo i pro rádiové a televizní vysílání, které mimochodem vyzařuje násobně vyšší výkon než mobilní vysílače. S každou novou generací mobilní sítě jsou mobilní operátoři schopni díky technologickému pokroku do stejné elektromagnetické vlny zašifrovat více informací. Tím dochází ke zvýšení přenosové rychlosti a snížení odezvy. „Vliv mobilních telefonů a vysílačů na zdraví je fyzikálně zcela nezávislý na typu služby, která je provozována – ať už jde o 2G, 3G, 4G a nyní nově 5G sítě. Směrodatný je pouze vyzařovaný výkon. Přitom pro 5G platí stejné limity jako pro dosavadní technologie,“ říká Jiří Grund, výkonný ředitel APMS. Prezentovat 5G jako novou hrozbu tudíž nedává racionální smysl.

Možná jen pro srovnání: Elektromagnetický výkon telefonu u ucha člověka, které absorbuje tělo při hovoru dosahuje podle Českého zdravotního ústavu hodnoty cca 0,1 W. Vedle toho žárovka kapesní svítilny běžně vyřazuje elektromagnetický výkon 1 W, tedy desetkrát více.

Základním zdrojem Fake news jsou podle The New York Times často ruské weby. V ČR se Fake News šíří zejména:

Nárůst Facebookových stránek a skupin šířících Fake New o 5G:

Problematika elektromagnetického vyzařování (EMF) a zdraví obecně v ČR spadá pod české Ministerstvo zdravotnictví. Státní zdravotní ústav má Národní referenční laboratoř pro neionizující elektromagnetická pole a záření. Tato laboratoř píše odborné posudky, fakticky vypracovává nová Nařízení vlády týkající se limitů, je soudním znalcem, vyjadřuje se k tématu (např. dotazy, které chodí na ministerstvo) a školí hygienické stanice. Je to odborná autorita na velké technické úrovni, pracuje v souladu s vědeckým poznáním (dobrým zdrojem je například podrobný rozbor na http://www.szu.cz/tema/pracovni-prostredi/zdravi-a-mobilni-telefony ).

Signál pro mobilní telefony se šíří prostřednictvím elektromagnetického neionizujícího záření, které se vyskytuje v přírodě i v přirozené formě. Největším zdrojem neionizujícího záření je slunce, ze kterého u nás v létě dopadá na každý m2 1000 Wattů. Elektromagnetické záření není vynález člověka, ten se pouze naučil do elektromagnetické vlny zašifrovat informace. S každou novou generací, díky pokroku technologie, jako je například nárůst výpočetního výkonu čipů v telefonech, jsme schopni přenést více informací na stejné množství vyzářeného výkonu.