Home

APMS uspořádala půldenní odbornou konferenci na téma „Spektrum a jeho klíčová role v rozvoj digitální ekonomiky“.

28.11.2014

Sešli se zde zástupci odborné veřejnosti a státních institucí, aby si vyslechli přednášky a vyměnili si názory na tuto problematiku.

Prezident asociace Jiří Šuchman ve svém zahajovacím slovu upozornil, že otázky spojené s budoucím využitím kmitočtového spektra, zvláště některých jeho pásem, jsou dnes stále častěji skloňovány jak na národní, tak na mezinárodní úrovni. Dále vyjádřil jménem APMS přesvědčení, že pro posílení konkurenceschopnosti české ekonomiky je zapotřebí podpory budování infrastruktury pro vysokorychlostní přístup, tedy také infrastruktury pro tzv. mobilní broadband.

Účastníky konference ve svém úvodním projevu přivítal náměstek ministra průmyslu a obchodu Karel Novotný, který informoval o dalších krocích v přípravě Vládní strategie budoucího využití kmitočtového spektra.

Předseda Rady ČTÚ Jaromír Novák se ve svém příspěvku zaměřil na aktuální otázky a další výzvy vyplývající ze Strategie správy spektra připravené Českým telekomunikačním úřadem.

Ze zahraničních řečníků se nejprve Wladimir Boquet, zástupce asociace GSMA, věnoval strategickému významu kmitočtového spektra v globálním celosvětovém měřítku, Stephen Pentland ze skupiny Vodafone potom některým aspektům v rámci Evropského regionu.

V posledním vystoupení se Petr Slach z advokátní kanceláře Dentons zaměřil na problematiku efektivního využívání spektra a otevřel některé otázky spojené se současným stavem zpoplatňování kmitočtů.

Program dopolední konference uzavřela panelová diskuze řečníků, moderovaná Liborem Kudláčkem ze společnosti Euroffice.

Zmiňované prezentace i podrobný program konference naleznete níže na této stránce.

 

Program Konference APMS 2014

28. 11. 2014 v 9.00 h.
City Congress, budova City Tower
Praha 4

09.00 – 09.30    Registrace, ranní káva

09.30 – 09.40    Zahájení, úvodní slovo
                          Jiří Šuchman, APMS

09.40 – 09.50    Úvodní projev
                          Karel Novotný, náměstek ministra, MPO

09.50 – 10.20    Strategie správy kmitočtového spektra
                          Jaromír Novák, předseda Rady ČTÚ

10.20 – 10.50   Význam spektra pro budoucnost digitální ekonomiky
                         Wladimir Bocquet, Senior Director of Spectrum Policy
                         GSMA


10.50 – 11.10    Přestávka na kávu

11.10 – 11.40    Digital agenda for Europe - Radio Spectrum Policy Program
                         Stephen Pentland, Public Policy Head of Spectrum
                         Vodafone Group

11.40 – 12.10    Efektivita využívání spektra a jeho cena
                          Petr Slach, Senior Counsel, Dentons Europe

12.10 – 12.40    Panelová diskuse
                          moderuje: Libor Kudláček

12.40 – 12.50    Závěr, závěrečné slovo
                          Jiří Šuchman, APMS

13.00                 Buffet Lunch


Prezentace jednotlivých řečníků: