Home

Bojí se regulátor (ČTÚ) odpovědnosti?

6.12.2017

V nedělních Otázkách Václava Moravce jsme několikrát řekli, že odpovědnost za stav telekomunikačního trhu v ČR nese regulátor (ČTÚ). Reakce na sebe nenechala dlouho čekat a bylo vidět, regulátorovi se slovo odpovědnost nelíbí – viz ZDE.

Následný článek v HN je opět důkazem, kdy se říká jenom půlka příběhu.

Článek vyznívá velmi účelově – operátoři jsou vykreslování jako ti, kdo nesplnili, co slíbili a regulátor si nad tím myje ruce. Proto cítíme potřebu alespoň sdělit to, co jsme říkali i autorům článku, pro dokreslení celého kontextu. Z nějakého důvodu se to do článku bohužel nedostalo (zřejmě bylo málo místa).

Psal se 18. květen 2017 kdy jsme požádali dopisem pana předsedu ČTÚ Jaromíra Nováka o součinnost při návrhu samoregulačního opatření, které by zkrátilo přenositelnost čísla ještě před platností novely ZoEK na 10 dní.

Pro dokreslení kontextu je třeba říci, že to byla doba, kdy nejvyšší politici státu veřejně říkali, že jsou nespokojeni jak s prací regulátora, stejně jako s prací Úřadu na ochranu hospodářské soutěže (UOHS). UOHS následně spustil sektorové šetření telekomunikačního trhu, zdali na něm probíhá konkurenční boj. Právě z toho důvodu jsme cítili, že je velmi důležité, aby samoregulační opatření, které navrhla naše asociace (APMS), posvětil regulátor.

Ano, regulátor má dnes pravdu, že de iure jsme žádné „povolení“ nepotřebovali.  Přesto jsme se tehdy domnívali, že stejně jako my dáváme veřejný příslib, je vhodné, aby nám podobné veřejné dobrozdání dal i regulátor. Jednoduše jsme se domnívali, že by mohlo následně přijít např. obvinění, že jako sektor jednáme v rozporu s volnou soutěží. Proto jsme chtěli, aby samoregulační opatření vzniklo ve vzájemné součinnosti.

Na osobní schůzce s regulátorem dne 8. června 2017 jsme toto téma znovu otevřeli. Navrhli jsme vytvoření pracovní skupiny, ve které by byli zástupci operátorů a regulátor. Cílem bylo vytvořit text samoregulačního opatření a uvést jej v život.

Reakce pana předsedy ČTÚ byla taková, že nevidí důvod, aby zástupce ČTÚ v takové pracovní skupině byl, ať vytvoříme návrh sami a že se nám k tomu Úřad vyjádří. Pochopili jsme z toho, že regulátor není ochoten se na tom příliš aktivně podílet, což nás překvapilo. Přesto jsme ustanovili vlastní pracovní skupinu a v průběhu letních prázdnin jsme vytvořili písemný návrh samoregulačního opatření. Regulátorovi jsme jej předali osobně na dalším setkání dne 13. 10. 2017. Odpověď ČTÚ na náš návrh jsme dostali až 29. 11, tedy dva pracovní dny před tím, než měly proběhnout výše zmíněné Otázky Václava Moravce. Nicméně nechceme být paranoidní, proto v tom nehledáme souvislost.

Od začátku jsme regulátorovi říkali, že od chvíle, kdy nám dá k navrženému postupu dobrozdání, budeme potřebovat několik měsíců pro implementaci opatření.

Z uvedeného je tedy zřejmé, že operátoři měli snahu pomocí samoregulačního opatření zajistit přenositelnost čísel o cca 2 měsíce dříve, než požaduje zákon. Od začátku jsme ale říkali, že se tak stane za podmínky, že „dostaneme zelenou od regulátora“.

Jiří Grund, výkonný ředitel APMS