Home

Konference APMS 2016

2.11.2016

3. ročník konference APMS se konal 2. listopadu 2016 v kongresovém centru v budově City Tower, na adrese Hvězdova 1716/2b, Praha 4.

3rd annual APMS conference took place in the in the City Tower Congress Center at the address Hvězdova 1716/2b, Praha 4.

For english version please scroll down.
 

Revize regulačního rámce elektronických komunikací EU

Praha, City Tower, 2. listopadu 2016

Pod záštitou:
Ing. Tomáše Prouzy, MBA
státního tajemníka pro evropské záležitosti a koordinátora digitální agendy v ČR

 

09.00 – 09.20
Zahájení konference:
přivítání - Jiří Šuchman, Asociace provozovatelů mobilních sítí

Úvodní slovo
Vladimír Bártl, náměstek ministra průmyslu a obchodu ČR
Anthony Whelan, Director, DG CNECT, Directorate B - Electronic Communications Networks and Services, European Commission

Vyhodnocení a revize regulačního rámce elektronických komunikací EU

09.20 – 09.45
Východiská a priority SK PRES v Rade EÚ
Viliam Podhorský, Sekcia elektronických komunikácií a poštových služieb, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

09.45 – 10.10
Delivering a New Telecoms Framework in Europe: Mobile Operator Industry’s View
Tomas Jakimavicius, Policy Director, Europe, GSM Association

10.10 – 10.35
The new code – can it deliver high capacity network in a competitive environment?
Ben Wreschner, Head of Regulatory Economics, Public Policy, Vodafone Group

10.35 – 11.00
Panelová diskuze

  • Viliam Podhorský, MDVRR SR
  • Tomas Jakimavicius, GSMA
  • Ben Wreschner, Vodafone Group

Moderátor: Libor Kudláček, Euroffice

11.00 – 11.20
Přestávka na kávu

11.20 – 11.30
Úvodní slovo
Lucie Šestáková, náměstkyně státního tajemníka pro evropské záležitosti a koordinátora digitální agendy, Úřad vlády ČR

11.30 - 11.55
Priority regulátora v revizi regulačního rámce elektronických komunikací EU
Jaromír Novák, předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu

11.55 – 12.20
Dobrovolně přijímané závazky z aukcí a jejich dopad na trh
Tomáš Nielsen, partner, advokátní kancelář NIELSEN MEINL

12.20 – 12.45
Fúze v telekomunikacích jako evropský trend konsolidace, pohled EK
Milan Brouček, seniorní ekonomický poradce, advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners

12.45 – 13.10
Panelová diskuse

  • Lucie Šestáková, Úřad vlády ČR
  • Jaromír Novák, ČTÚ
  • Tomáš Nielsen, AK NIELSEN MEINL
  • Milan Brouček, AK Havel, Holásek & Partners

Moderátor: Libor Kudláček, Euroffice

13.10
Závěrečné slovo, Závěr 
Jiří Šuchman, Asociace provozovatelů mobilních sítí


Program i prezentace všech řečníků naleznete také níže: