Home

Konference EU kodex: Budování 5G sítí v EU vyžaduje značné investice

13.11.2017

Dne 31. října proběhla v Praze konference, kterou již čtvrtým rokem pořádá Asociace provozovatelů mobilních sítí. Evropský kodex pro elektronické komunikace byl hlavním tématem tohoto ročníku, tentokrát pod záštitou Jiřího Havlíčka, ministra průmyslu a obchodu ČR.

Odbornost akce vyzdvihla účast náměstka ministra průmyslu a obchodu Marka Ondrouška, předsedy Rady ČTÚ Jaromíra Nováka, poslanců Evropského parlamentu, ředitele GSMA, šéfa zahraničního odboru skupiny Deutsche Telekom a manažera skupiny Vodafone. Úvodním slovem přivítal účastníky Jiří Šuchman, prezident APMS. „Nový telekomunikační kodex by měl být základním pilířem nového rámce pro elektronické komunikace v EU a přispět k vytvoření jednotného digitálního trhu. Snaha o větší koordinaci a harmonizaci některých aktivit však může být na jedné straně pro nadnárodní operátory přínosem, pro lokální potom naopak přítěží. " zmínil Jiří Šuchman.

Jako další převzal úvodní slovo zástupce ministerstva průmyslu a obchodu Marek Ondroušek. „Vysokorychlostní infrastruktura je priorita pro ČR. Potřebujeme zjednodušit podmínky pro výstavbu,“ zdůraznil Ondroušek.

Europoslankyně Dita Charanzová, která je zpravodajem pro výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele ve svém proslovu zmínila, že všichni máme jeden cíl, a to je připojený a informovaný spotřebitel, který se rozhoduje na základě srozumitelných informací v prostředí, které je přehledné a garantuje fér podmínky pro všechny aktéry. „Věřím, že takový posun ve vnímání telekomunikačních služeb bude přínosem jak na straně občanů, tak i na straně poskytovatelů těchto služeb,“ uvedla Charanzová.

Konference byla rozdělena do dvou bloků a na konci každé části probíhala panelová diskuze mezi zúčastněnými.

O tom, v jakém stavu projednávání je nový Kodex hovořil Vilém Veselý z odboru elektronických komunikací MPO. Zdůraznil, že Česká republika podporuje snahu o sjednocení terminologie, ale i o jasné a srozumitelné definice ve vazbě i na další směrnice a přesahy do dalších oblastí.

 Dalším z řečníků byl Tomas Jakimavičius z asociace GSM, která celosvětově hájí zájmy mobilních operátorů. "Budování 5G v Evropě vyžaduje větší investice do mobilních sítí, optiky a integrace," zdůraznil.

Manažer Deutche Telekom Manuel Braga Monteiro se zmínil o tom, že doposud se ale kvůli silné regulaci evropské investice v oboru snižují, zatímco třeba v USA rostou. Ještě v roce 2006 se evropské telekomunikační firmy podílely na globálním trhu ze třetiny, nyní je podíl pouze devítiprocentní (viz graf níže).

Porovnání zisku mobilních operátorů a online společností v EU a US, Zdroj: ETNO Accenture Study: Lead or Loose, 2017.

Europoslanec Evžen Tošenovský, který je zpravodajem výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) upozornil, že je potřeba plně respektovat zásadu subsidiarity a realitu 28 různorodých telekomunikačních trhů. Diskutuje se o tom, že sdružení evropských rehulátorů BEREC by se mohl transformovat do nového unijního úřadu a stát se celoevropským superregulátorem, který by rozhodoval o přidělování licencí operátorům, fungoval by ale tak na úkor národních regulátorů, jako je ČTÚ.

Evropský kodex pro elektronické komunikace, jehož návrh byl přijat Evropskou komisí 14. září 2016, má nahradit stávající čtyři základní směrnice z oblasti elektronických komunikací. Konkrétní ustanovení tohoto návrhu obsahují: podmínky pro všeobecný přístup k připojení s velmi vysokou kapacitou, posilnění a zlepšení přístupu, celoevropské řízení kmitočtového spektra, režim univerzální služby, ochranu spotřebitele, číslovací plány, tísňovou komunikaci a předpokládá se, že od roku 2020 se bude dotýkat všech elektronických služeb včetně provozovatelů v oblasti kmitočtového spektra. Kodex se má dotknout všech provozovatelů sítí.

Více o konferenci se dočtete i na www.televizniweb.cz nebo www.digizone.cz

Prezentace naleznete níže, program a fotogalerii konference ZDE.