Home

Nejčastější chyby obchodníků využívajících SMS platby

30.8.2017

Platby za služby prostřednictvím Premium SMS jsou v ČR velice populární. Prostřednictvím SMS si můžete koupit jízdenku na MHD, účastnit se nejrůznějších soutěží nebo si třeba zajistit předplatné různých webových služeb či aplikací. Někteří obchodníci se ale snaží zákazníky obelstít a co nejvíc platbu maskovat. Kterých chyb se nejčastěji dopouštějí?

APMS stanovuje jasná pravidla pro všechny

Mobilní operátoři, již v oblasti SMS plateb fungují pouze jako zprostředkovatelé, kladou velký důraz na stanovení jasných a transparentních pravidel, která by měli obchodníci dodržovat. Tato pravidla jsou identická pro všechny a jsou shrnuta v kodexech pro jednotlivé typy služeb. Ty lze nalézt na speciálním webu Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS) www.platmobilem.cz. Kodexy služeb jsou k dispozici jak v českém, tak anglickém jazyce. Podrobnější informace o způsobu fungování Premium SMS a roli jednotlivých operátorů se dozvíte v tomto článku.

Obchodníci mají povinnost uvádět všechny informace o platbě

Jednou z nejdůležitějších povinností obchodníků je uvádět vždy přesné a úplné informace o platbě. Jejich formát je taxativně definován v článku 2.9 kodexu. Přesné vypsání požadavků na uváděné informace, doplněné o konkrétní příklady pro provozovatele služeb, má zajistit, že každý uživatel, který se rozhodne platit prostřednictvím Premium SMS nějakou službu, bude vědět, kolik, za co a jakým způsobem bude platit. Zároveň také musí dostat informaci, co dělat pro zrušení předplatného či jak zjistit, jestli mu služba bude na jeho telefonu fungovat. V kodexu Premium SMS je tedy stanovena jasná struktura informací o SMS platbě při jejich uveřejnění v televizi, na billboardech a outdoorových reklamách, v rozhlase, na obalech potravin, na internetu i v tisku.

Kupříkladu na internetu musí být u jednorázové služby využívající platbu prostřednictvím Premium SMS vždy uveden tzv. short code (krátké pěti-/sedmimístné číslo pro SMS platbu), cena, název poskytovatele služby, infolinka a/nebo webová stránka poskytovatele služby, v případě objednání služby také seznam podporovaných mobilních telefonů. Vždy musí být uvedena adresa www.platmobilem.cz, kde zákazníci najdou všechny potřebné informace pro případnou reklamaci a podobně. Pokud cokoliv z těchto informací chybí, jedná se o porušení kodexu pro Premium SMS.

U předplatných služeb kodex provozovatelům předepisuje uvádět short code, cenu, frekvenci zasílání, název poskytovatele služby, adresu webové stánky, telefonní help linku, SMS příkaz k aktivaci a deaktivaci služby či informaci o možnosti získat nápovědu prostřednictvím SMS. Opět platí, že pokud kterákoliv z těchto informací chybí, jedná se o porušení kodexu.

Někteří obchodníci na internetu obcházejí pravidla

Nejvíce nedostatků se zejména v poslední době objevuje u služeb, jež se zákazníkům prezentují prostřednictvím internetu. Někteří obchodníci se dokonce snaží cíleně zakrýt, že za jejich službu bude zákazník platit prostřednictvím Premium SMS, a tedy ze svého telefonního účtu. To se obvykle týká podvodných služeb využívajících různý malware. APMS proti těmto službám za pomoci agregátorů, které SMS platby zprostředkovávají, systematicky a tvrdě bojuje.

SMS platbu přes internet není přitom možné uskutečnit jinak než tím, že zákazník klikne na tlačítko nadepsané „Zaplatit pomocí SMS“. Jakýkoliv jiný nápis na tlačítku formuláře, které má za úkol spustit proces platby prostřednictvím Premium SMS, jako například „Aktivovat“, „Instalovat“, „Objednat“, „Zakoupit“, není přípustný. Je tomu tak proto, že zákazník má být vždy naplno srozuměn s tím, že dalším krokem, který po odeslání formuláře nastane, bude platba prostřednictvím Premium SMS.

Jak poznat, že se jedná o platbu prostřednictvím Premium SMS

Existují dva způsoby, jak zákazník může odhalit platbu prostřednictvím Premium SMS i tehdy, kdy obchodník, od něhož službu kupuje, porušuje pravidla daná kodexem. Ta se liší podle toho, který z typů Premium SMS provozovatel služby používá.

U prvního typu – Premium SMS zpoplatněných při odeslání – to klient pozná podle toho, že je informován o povinnosti odeslat SMS na sedmimístné telefonní číslo ve speciálním formátu 90x AB yy, kde „yy“ značí cenu za SMS v korunách včetně DPH.

U druhého typu – Premium SMS zpoplatněných při přijetí – to pozná zejména podle toho, že je vyzván k zaslání SMS začínající textem „ANO“ na pětimístné číslo ve speciálním formátu 90x AB. Následně mu je doručena první zpoplatněná SMS z osmimístného čísla ve speciálním formátu 90x AB yyy, kde „yyy“ je cena služby v korunách včetně DPH.

Jak zrušit podvodnou službu

Někteří podvodníci využívají nezvyklou vynalézavost k tomu, aby zejména u druhého zmíněného typu Premium SMS donutili uživatele co nejrychleji odeslat SMS ve tvaru „ANO“ na příslušné pětimístné číslo. Obvykle využívají časové tísně a vyvolání pocitu ohrožení. Zákazníci pak pod tlakem odešlou SMS v příslušném formátu na dané číslo, čímž může být dokončena platba prostřednictvím Premium SMS. Váš mobilní operátor přitom nezná obsah jakýchkoliv vašich zpráv, a tím pádem i těch týkajících se SMS plateb. Proto platba může proběhnout až do doby, kdy je příslušná podvodná služba odpojena z důvodu porušování pravidel.

Pokud náhodou podobnou nechtěnou SMS platbu provedete, je důležité zabránit vzniku dalších škod při opakovaném strhnutí kreditu. Můžete tak učinit odesláním SMS ve tvaru „STOP název_služby“ na číslo ve tvaru 90x AB, kde jste si službu objednali. Pokud název neznáte, SMS ve tvaru „STOP ALL“ okamžitě zastaví veškeré SMS platby za všechny služby od agregátora s daným číslem. Pokud náhodou neznáte ani ono pětimístné telefonní číslo, vyčkejte na příchod další zpoplatněné SMS z osmimístného čísla ve tvaru 90x AB yyy a obratem odešlete SMS ve tvaru „STOP ALL“ na číslo 90x AB. Tím zamezíte provedení dalších plateb.

3 pravidla, jak se ochránit před podvodnými obchodníky

  1. Veškeré SMS odesílané na pětimístná či sedmimístná čísla začínající na 90x jsou Premium SMS a budou vás stát 1 až 999 Kč, případně až 99 Kč týdně nebo 199 Kč měsíčně.
  2. Pokud vám dorazí příchozí SMS z pětimístného čísla 90x AB, kterou jste si sami nevyžádali, nikomu neposílejte kód uvedený uvnitř a rozhodně na dané číslo neposílejte SMS začínající slovem „ANO“.
  3. Pokud vám dorazí SMS z osmimístného čísla 90x AB yyy, kterou jste si neobjednali a nevíte, proč vám dorazila, okamžitě odešlete SMS ve tvaru „STOP ALL“ na číslo 90x AB.

Poslední možností je zcela zakázat všechny Premium SMS na své SIM kartě. Pak si ale nebudete moci zakoupit ani SMS jízdenku. Tato možnost je k dispozici všem zákazníkům bez rozdílu. Je možné tak učinit prostřednictvím internetové samoobsluhy, mobilní aplikace, případně přes infolinku. Ti, kteří používají firemní SIM kartu, o vypnutí Premium SMS mohou požádat správce firemního účtu. Vypnutí i opětovná aktivace této služby nejsou zpoplatněny.