Home

Vše, co jste chtěli vědět o platbách přes SMS

20.7.2017

Placení prostřednictvím SMS se odehrává přes tzv. Premium SMS. Ty umožňují platit prostřednictvím SMS za nejrůznější obsahové služby např. na internetu, hlasování ve spotřebitelských soutěžích nebo třeba i za parkování či jízdenky na MHD. Premium SMS se odesílají na speciální telefonní číslo začínající na 90x. Jak tato služba funguje a jak je to s ochranou koncového uživatele před případnými podvodnými službami?

Jak poznáte Premium SMS

Premium SMS jsou krátké textové zprávy, které jsou zpoplatněny jiným než běžným tarifem. Jedná se o prémiový tarif, na který se nevztahují volné jednotky na SMS v rámci tarifu. Jejich cena se může vyšplhat od 1 do 600 Kč. Premium SMS se používají pro pohodlné placení prostřednictvím SMS za nejrůznější služby třetích stran – zpřístupnění obsahu na internetu, hlasování či zařazení do soutěže, jízdenky, parkovné apod.

Cena za Premium SMS je přímo závislá na telefonním čísle, na které zákazník danou prémiovou SMS odesílá nebo ze které SMS přijímá (viz níže). Cena včetně DPH je totiž obsažena přímo v tomto čísle. Jedná se vždy o poslední dvě (u sedmimístného čísla) respektive poslední tři (u osmimístného) číslice.

V praxi to tedy vypadá tak, že pokud odešlete SMS na číslo např. 900 12 30, bude vás daná SMS stát 30 Kč včetně DPH. Pokud odešlete SMS na číslo např. 900 12 a následně obdržíte SMS z čísla např. 900 12 300, vyjde vás příchozí SMS na 300 Kč včetně DPH.

Kdo provozuje služby Premium SMS

Mobilní operátoři v případě Premium SMS fungují pouze jako zprostředkovatel platby za službu. Zákazník za Premium SMS platí buď přímo ze svého kreditu (u předplacených karet), či v měsíčním vyúčtování (u tarifů). Operátor provozovateli služby následně z peněz, které strhl zákazníkovi, zaplatí za službu příslušnou sumu poníženou částku za zprostředkování platby od zákazníka.

Samotná čísla pro Premium SMS – např. 906 AB – pak provozují jednotliví agregátoři, kteří mají smlouvy s mobilními operátory i provozovateli samotných služeb, za které se prostřednictvím Premium SMS platí. Mnohdy může jít platba za jednu Premium SMS postupně i přes více agregátorů.

Pokud tedy odešlete SMS např. ve tvaru „služba1“ na číslo 906 AB 30, váš operátor vám strhne 30 Kč. Část z těchto 30 Kč odešle agregátorovi, který provozuje služby na čísle 906 AB. Ten pak část z těchto peněz odešle provozovateli služby1, který je faktickým poskytovatelem obsahu či služby, kterou za svých 30 Kč obdržíte.

Operátor samotný však nezná text jednotlivých Premium SMS a neví, ke kterému poskytovateli služby daná Premium SMS putuje. Zná totiž jen agregátora pro dané číslo. Jako pojistku však nastavil velice přísná pravidla i etické kodexy služeb, které musejí agregátoři dodržovat. Zákazníci jsou tak chráněni např. v případě reklamace.

Druhy služeb placených prostřednictvím SMS

Premium SMS se dělí do dvou kategorií – SMS, které se využívají pro jednorázové platby za služby, a SMS, které se využívají pro vícenásobné platby (předplatné) za služby. Ty pak probíhají až do zrušení předplatného dané služby, přičemž danou částkou je zpoplatněna každá přijatá SMS.

V současné době se pro jednotlivé druhy Premium SMS využívají následující předčíslí:

Jak zakázat Premium SMS na své SIM kartě

Všichni tři operátoři umožňují svým zákazníkům zablokovat si veškeré platby třetím stranám prostřednictvím Premium SMS. Zákazník tak může učinit prostřednictvím internetové samoobsluhy, mobilní aplikace, případně prostřednictvím infolinky daného operátora. Ti, kteří používají firemní SIM kartu, mohou o vypnutí Premium SMS požádat správce svého firemního účtu. Vypnutí i opětovná aktivace této služby není zpoplatněna. Vypínají se vždy všechny Premium SMS služby najednou, tedy včetně např. možnosti zakoupit si SMS jízdenku.

Dárcovské SMS

Kromě Premium SMS existuje ještě jeden druh SMS zpoplatněný jinou částkou než dle tarifu. Jedná se o tzv. dárcovské SMS. Ty se vždy odesílají na číslo 87777. Jejich text je vždy ve formátu „DMS NÁZEV_PROJEKTU XX“ v případě jednorázového a „DMS TRV NÁZEV_PROJEKTU XX“ v případě pravidelného měsíčního daru. XX zde značí výši vašeho příspěvku včetně DPH a nabývá hodnot 30, 60 nebo 90 Kč. Na daný projekt pak putuje 29, 59 či 89 Kč. 1 Kč z každé SMS jde na financování provozu služby neziskovou organizací Fórum dárců, operátoři si žádný poplatek neúčtují.