Home

feedIT.cz: Mobilní operátoři pokračují v zásadních změnách. Po neomezených tarifech přicházejí s možností přejít ke konkurenci za pouhé čtyři dny.

9.7.2013

„Stojí za tím ohromné úsilí odborníků z pracovní skupiny, která se změně celého procesu věnovala skutečně den co den několik měsíců,“ říká prezidentka Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS) Michaela Vrbová Renčínová. (TZ)

Odborníci z řad operátorů sdružených v asociaci navíc celý proces popsali do podoby závazného Kodexu (standardu služby), který se všichni členové zavázali dodržovat. Kodex by měl být závazný jak pro stávající operátory tak i pro nově příchozí poskytovatele mobilních služeb bez ohledu, zda se jedná o síťového či virtuálního operátora.

„To je zcela zásadní podmínka pro hladké fungování přenositelnosti čísla v tak krátkém časovém úseku. Pokud by některý z operátorů nebyl schopen zaručit technologické i lidské kvality na dostatečné úrovni, pak musíme konstatovat, že nesplňuje základní předpoklady pro podnikání v této oblasti a jsou ohroženy zájmy a práva především koncového zákazníka,“ dodává Renčínová.


Více čtěte ZDE.