Home

APMS se zapojuje do projektu MPO „Pilotní 5G města v ČR“

27.9.2019

Na základě jednání s ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) a v souvislosti s myšlenkou zřízení pilotních měst pro testování 5G sítí v ČR, zřídila APMS speciální pracovní skupinu.

MPO současně oslovuje česká města s cílem získat jejich zájem pro testování 5G technologií v oblasti Smart Cities.

Zřízená pracovní skupina se zabývá přípravou společných stanovisek a podkladů k návrhům MPO, ČTÚ, případně jiných úřadů či subjektů v souvislosti s výstavbou sítí 5. generace. Ambicí pracovní skupiny je rovněž iniciace vlastních návrhů k problematice 5G sítí.

APMS věří, že vzájemná aktivní spolupráce přispěje k vytváření relevantních návrhů s cílem zajistit transparentní, nediskriminační a efektivní přístup státu, pokud jde o rozvoj 5G sítí a služeb v ČR.

Ve skupině jsou zastoupeni všichni tři mobilní operátoři.