Home

Ceny zboží a služeb v ČR rostou. V telekomunikacích dochází posledních několik let k poklesu.

16.8.2019

Index spotřebitelských cen vykázal v červenci 2019 podle Českého statistického úřadu (ČSÚ) meziroční nárůst o 2, 9 %. Ze 12 kategorií, které ČSÚ do přehledu zařazuje, zaznamenaly pokles pouze 3 sektory: Oblečení (-3,0 %), Doprava (-0,7 %) a Telekomunikace (-1,4 %).

Při podrobnějším pohledu na statistická data jsou zajímavé zejména dlouhodobé trendy v jednotlivých kategoriích. K největšímu zdražování dochází v sektorech Stravování a ubytování, Zdravotnictví a u Alkoholických nápojů a tabáku. Naopak ke snižování cen dochází dlouhodobě v Telekomunikacích.

S trochou nadsázky můžeme říci, že největší průvan v peněženkách nám dělá zdražování v restauracích, u doktora a koupě alkoholu a tabáku. Tempo růstu cen je v tomto sektoru více než 2x vyšší, než představuje celostátní průměr. Naopak pokles cen zaznamenávají už od roku 2015 Telekomunikace,“ říká Jiří Grund, výkonný ředitel APMS.

Například ceny dopravy začaly výrazněji klesat až od září roku 2018, což je možné dát do přímé souvislosti s uplatňováním slev pro důchodce a studenty ve výši 75 %. Více informací je ve zprávě ČSÚ.