Home

Čeští mobilní operátoři rozeslali ve čtvrtek 12. 3. na žádost ministra zdravotnictví přes 200 tisíc informačních SMS zákazníkům, kteří se vyskytují v postižených oblastech.

13.3.2020

Ministerstvo zdravotnictví a APMS se dohodli na pokračování rozesílek informačních SMS českým občanům, kteří se nacházejí v postižených oblastech nákazy koronaviru Covid-19.

MZCR rozšířilo seznam Evropských zemí, kam informační SMS odešla. Současně všichni občané, kteří se vracejí do ČR, dostávají automaticky po překročení hranice SMS s pokyny, jak postupovat v případě zdravotních obtíží,“ říká Jiří Grund, výkonný ředitel APMS.

Text návratové SMS: Sdělení MZCR: Vítejte zpět v ČR. Všem, kdo přijíždějí z Itálie je v důsledku mimořádného opatření nařízena 14denní karanténa. Cestující, kteří nemají žádné příznaky, mají povinnost kontaktovat TELEFONICKY svého ošetřujícího lékaře. Je nezbytné, abyste od svého příjezdu po celou dobu zůstali v karanténě! Cestující (bez ohledu na výchozí destinaci), kteří mají teplotu nad 38 C, BUDOU IHNED TELEFONICKY KONTAKTOVAT LINKU 112. Více informací na www.mzcr.cz. Děkuji. Ministr zdravotnictví ČR

Za poslední týden bylo českým občanům při návratu do ČR doručeno celkem 582 tisíc návratových SMS zpráv.

Třetí vlna rozesílek přímo postižených zemí proběhla ve čtvrtek 13.3. v odpoledních hodinách. Celkem bylo distribuováno 205 000 SMS, přičemž většina 96 % (196 000) mířila do Evropy, zhruba 1 % - konkrétně 1 600 SMS do Asie (Čína, Írán, Japonsko, Jižní Korea) a 4 % - 7 400 SMS do USA.

V rámci Evropy bylo nejvíce SMS doručeno občanům pobývajícím v Německu (139 200), Francii (18 000), Španělsku (9 800), Nizozemí (7 950), Itálii (7 600), Švýcarsku (6 900), Švédsku (3 200), Norsku (1 750) a Dánsku (1 600).

Odesláno bylo následující znění SMS:

Text SMS: Sdělení MZČR: Pobýváte-li v zemi se zvýšeným výskytem koronaviru (aktuální přehled na www.mzcr.cz), dodržujte pokyny daného státu a nezapomeňte na doporučení uvedená na webu MZCR. Děkuji. Ministr zdravotnictví

Rozesílku na základě požadavku ministra zdravotnictví zajišťují zdarma ve svých sítí všichni hlavní čeští mobilní operátoři T-Mobile, O2 a Vodafone jako součást své společenské zodpovědnosti.