Home

Čeští mobilní operátoři rozeslali ve čtvrtek 5. 3. na žádost ministra zdravotnictví další informační SMS všem zákazníkům, kteří se vyskytují v postižených oblastech.

6.3.2020

Ministerstvo zdravotnictví a APMS se dohodli na pokračování rozesílek informačních SMS českým občanům, kteří se nacházejí v postižených oblastech nákazy koronaviru Covid-19.

Distribuce SMS bude fungovat na týdenní bázi, kdy každý čtvrtek budou oslovení čeští občané v těch zemích, které MZČR vyhodnotí jako rizikové. Současně všichni občané, kteří se vracejí do ČR, obdrží při překročení hranice, kdy se jejich telefon přihlásí zpět do domácí sítě, informační SMS s pokyny, jak postupovat v případě zdravotních obtíží,“ říká Jiří Grund, výkonný ředitel APMS. Výše uvedený proces distribuce informačních SMS bude trvat do odvolání.

Text návratové SMS: Sdělení MZCR: Vítejte zpět v ČR. S ohledem na Váš pobyt v zahraničí Vás žádám, abyste následujících 14 dnů pravidelně kontroloval/a svůj zdravotní stav, zejména teplotu nad 38 C a dále se řídila doporučeními na www.mzcr.cz. Děkuji. Ministr zdravotnictví ČR

Rozesílku na základě požadavku ministra zdravotnictví zajišťují zdarma ve svých sítí všichni hlavní čeští mobilní operátoři T-Mobile, O2 a Vodafone jako součást své společenské zodpovědnosti.

Druhá vlna rozesílek proběhla ve čtvrtek 5. 3. v odpoledních hodinách. Celkem bylo distribuováno 150 000 SMS, přičemž většina (148 700) mířila do Evropy, zbytek SMS (1 300) putoval do zemí Asie (Hong Kong, Čína, Írán, Japonsko, Jižní Korea, Singapur). V rámci Evropy bylo nejvíce SMS doručeno občanům pobývajícím v Německu (112 500), Itálii (16 500), Francii (11 500) a Španělsku (8 200).

Odeslány byly celkem dva druhy SMS. První z nich směřovala do zemí, které MZCŘ vyhodnotilo jako celosvětově nejvíce rizikové. Jednalo se o Írán a Jižní Koreu (distribuováno bylo 500 SMS).

Text SMS: Sdělení MZCR: Dovoluji si Vás požádat o spolupráci ve věci ochrany zdraví občanů ČR. Po Vašem návratu z Íránu/Jižní Koreje zůstaňte prosím v případě jakýchkoliv zdravotních problémů v domácí karanténě a co nejdříve kontaktujte telefonicky místní hygienickou stanici (přímo nebo přes linku 112). Tato informace se vztahuje i na cestující, kteří ve výše uvedených zemích pouze přestupovali na další letecké spoje. Ministr zdravotnictví ČR

Druhá SMS odešla do ostatních zemí Asie a Evropy. V Evropě kromě Itálie přibylo na základě požadavku MZČR Německo, Španělsko a Francie.

Text SMS: Sdělení MZCR: Dobrý den, cestujete-li do země se zvýšeným výskytem koronaviru (aktuální přehled na www.mzcr.cz), dodržujte pokyny daného státu a nezapomeňte na doporučení uvedená na webu MZČR. Děkuji. Ministr zdravotnictví ČR