Home

Chytrá karanténa: Mobilní operátoři nikoho nesledují, hygienikům poskytnou data o pohybu jen s výslovným souhlasem zákazníka

7.4.2020

Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS) se ohrazuje proti zavádějícím informacím v médiích o zapojení svých členů do nekontrolovatelného sledování pohybu obyvatel České republiky v rámci tzv. Chytré karantény. Operátoři současně vyzvali Ministerstvo zdravotnictví ČR (MZČR), aby veřejnosti srozumitelně představilo projekt „Chytrá karanténa“ a vysvětlilo zapojení a role jednotlivých subdodavatelů.

Společnosti Vodafone, O2 a T-Mobile předávají na základě mimořádného opatření MZČR lokalizační údaje jen těch osob pozitivně testovaných na nemoc Covid-19, které k tomu předem poskytly VÝSLOVNÝ souhlas v telefonickém rozhovoru s hygienikem. Každý z operátorů následně své zákazníky informuje pomoci SMS, že jejich údaje byly na základě jejich souhlasu předány MZČR. Soulad této aktivity s právním řádem ČR konzultovala APMS s Českým telekomunikačním úřadem a Úřadem pro ochranu osobních údajů. Operátoři se nepodílejí na kontrolování osob, zdali dodržují karanténu, ani nezjišťují, s jakými konkrétními osobami přišel nakažený do styku.

Obrázek - Postup vytváření vzpomínkové mapy: Když se ukáže, že máte pozitivní test na COVID-19, žádá vás hygienik o souhlas s využitím vašich lokalizačních údajů od mobilních operátorů a bank. Pokud souhlasíte, vzniká vzpomínková mapa, která hygienikovi pomáhá klást vám přesnější dotazy s cílem identifikovat kamarády a kolegy, se kterými jste se mohli v posledních dnech potkat. Jejich jména, případně kontakty na ně předáváte vy sami přímo hygienikovi. Vaše lokalizační data a vzpomínková mapa se ihned po pohovoru mažou a hygienik následně kontaktuje lidi, které jste při pohovoru uvedli. Čeká je testování, případně karanténa.

Role mobilních operátorů je omezena pouze na jediný účel – poskytnutí datových podkladů pro vznik tzv. vzpomínkové mapy, kterou používá hygienik při pohovoru s nakaženým. Do 6 hodin od poskytnutí musí být tyto údaje smazány. Vzpomínková mapa má pomoci hygienikovi při pohovoru s nakaženým klást přesnější dotazy a např. nezapomenout na místa, kde se mohl nakažený v posledních několika dnech s někým potkat. Jména či kontakty na tyto osoby předává hygieně nakažený, nikoli mobilní operátor.

Hygienická stanice je ze zákona povinna zjišťovat historii pohybu infekčně nakažených osob a infekční osoby jsou ze zákona povinny tyto informace sdělit. V případě, kdy nakažený odmítne udělit výslovný souhlas s předáním lokalizačních dat, probíhá pohovor s hygienikem stejně dle zákona, ale bez využití tzv. vzpomínkové mapy.

Žádný z mobilních operátorů se nepodílí na jiném projektu spočívajícím ve sledování, sdílení či porovnávání dat pohybu obyvatel České republiky. APMS se jménem všech svých členů důrazně ohrazuje proti tomu, aby byli mobilní operátoři spojováni s jakoukoli jinou aktivitou, jako jsou například mobilní aplikace eRouška, Mapy.cz, apod., o jejichž nastavení, cílech, zdrojích osobních údajů ani metodice jejich zpracování nemají operátoři žádné informace.

APMS zaznamenala vznik webových stránek, projektů a mobilních aplikací, které mají bez spolupráce s mobilními operátory údajně umožňovat tzv. trasování nákazy Covid-19 či znázorňovat blízkost nakažených osob např. v tramvaji či autobuse. Důrazně doporučujeme každému pečlivé prostudování veškerých smluvních podmínek těchto aplikací, zejména ohledně zpracování osobních údajů. Obyvatelé tak získají možnost zjistit, komu své osobní údaje poskytují, k jakému účelu, jak budou údaje chráněné, a zda budou použity také k jinému účelu, jako je třeba nabídka služeb a produktů, či budou sdíleny s dalšími podnikateli.

APMS doporučuje vždy zvážit (i) důvěryhodnost žadatele o vaše lokalizační údaje, (ii) zda vám popisované řešení dává smysl a nevede pouze k eskalaci nervozity ve společnosti, (iii) zda vnímáte potřebu se do systému předáním své lokalizace zapojit například s ohledem na své karanténní chování, a (iv) zda sami chcete dobrovolně svá soukromá lokalizační data odevzdávat.

Pokud si nebudete jisti důvěryhodností žadatele o vaše osobní údaje či pokud nebude způsob a účel zpracování a zabezpečení dat dostatečně a srozumitelně popsán, zvažte, zda v takovém případě souhlas udělit chcete.

Nezapomínejte, že veškeré zpracování vašich lokalizačních údajů je podle současných zákonů podmíněno vaším dobrovolným výslovným souhlasem. Spolupráce operátorů s Ministerstvem zdravotnictví na sledování nákazy Covid-19 je právě na takovém souhlasu založena a žádné jiné údaje mobilní operátoři proto v této souvislosti nepředávají.