Home

Mobilní operátoři pomáhají trasovat polohu nakaženého pouze s jeho VÝSLOVNÝM souhlasem.

18.3.2020

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch a hlavní hygienička ČR Jarmila Rážová vyzvali v současné mimořádné situaci stavu nouze mobilní operátory k pomoci při řešení tzv. trasování pohybu nakaženého za použití technologií 21. století. Cílem žádosti státu je pomoci nakaženému splnit jeho zákonnou povinnost a pomoci v prevenci šíření nakažlivé lidské choroby v České republice.

Každý člověk, který je nakažený infekční chorobou, je ze zákona povinen sdělit hygienické stanici místa s vysokým výskytem osob, která v poslední době navštívil, či jména osob se kterými se setkal. Důvodem je zamezení nekontrolovatelnému šíření infekce ve společnosti.

Do dnešní doby měli hygienici při tzv. trasování k dispozici pouze tradiční nástroje (zejména otázky po telefonu, zápisky na papír, přepisování do tabulek) a neměli možnost práci zefektivnit a automatizovat s využitím digitálních technologií. Problém nastával, když si nakažený při pohovoru kontakt s určitou skupinou lidí nevybavil, či na něj například zapomněl. Takovou skupinu lidí nebylo možné nijak upozornit na možný kontakt s nákazou a požádat je například, aby důkladněji sledovali svůj zdravotní stav.

Moderní technologie pomáhají nakaženým si vzpomenout a hygienikům správně se zeptat.

Řešení, které nyní Ministerstvo zdravotnictví společně s hlavní hygieničkou začínají testovat je v celku jednoduché. Když nakažený udělí před pohovorem mobilním operátorům prostřednictvím hygienika dobrovolně výslovný souhlas s využitím geolokačních údajů o pohybu jeho mobilního telefonu, dostane hygienik v řádu minut cenný nástroj pro vedení pohovoru – mapku s vyznačením oblastí výskytu, kde se nakažený v posledních 14 dnech pohyboval. Hygienik díky tomu může klást daleko přesnější dotazy s cílem identifikovat skutečně jen ty největší hrozby, kde mohlo dojít k šíření nákazy na jiné lidi.

Údaje o pohybu budou předávány Ministerstvu zdravotnictví jen se souhlasem nakaženého a v minimálním rozsahu nezbytném pro trasování pohybu.

Bez jasného a výslovného souhlasu nakaženého NEBUDOU operátoři jakákoliv lokalizační nebo provozní data k podpoře trasování jeho pohybu zpracovávat. Toto řešení pomůže k zastavení šíření infekce COVID-19 a současně plně respektuje i vysoké standardy ochrany soukromí,“ říká Jiří Grund, výkonný ředitel APMS.

Jedná se o další aktivitu, kterou odvětví mobilních telekomunikací podporuje obyvatele České republiky v jejich boji s koronavirem.