Home

Novinky

CeBIT 2016 - mezinárodní veletrh

 17.2.2016

14. března začíná v Hannoveru veletrh CeBIT, největší světová platforma digitalizace hospodářství, veřejné správy a společnosti. Hlavní téma „d!conomy: join - create - succeed“ staví aktivní utváření digitalizace - a tím člověka jako tvůrce a motor obchodu budoucnosti - do centra pozornosti veletrhu CeBIT 2016.  

Viz také článek CeBIT 2016 pomáhá firmám při digitální transformaci.

APMS vítá návrh rozhodnutí EU na využití pásma 700 MHz

 5.2.2016

Členové APMS vítají návrh rozhodnutí Evropské komise o využití kmitočtového pásma UHF v Evropské unii, zejména v souvislosti s navrhovaným koordinovaným přístupem v uvolňování pásma 700 MHz členskými státy EU. Stejně tak vítáme zahrnutí principů technologické neutrality, které budou rozhodující především pro další rozvoj vysokorychlostních mobilních datových služeb 5G.

Subjektivním známkováním operátorů se Český telekomunikační úřad pohybuje mimo zákon

 17.12.2015

APMS nesouhlasí s hodnocením operátorů formou Spotřebitelského semaforu, který dnes ČTÚ zveřejnil, a považuje tuto formu hodnocení a způsob komunikace za aktivitu, která ČTÚ nepřísluší. Spotřebitelský semafor navíc zahrnuje jenom čtyři operátory přesto, že na českém trhu působí operátorů stovky.

Aktuální seznam poskytovatelů mobilních služeb na stránkách APMS

 9.11.2015

Pravidelně aktualizovaný přehled mobilních operátorů najdou zájemci na stránkách Asociace provozovatelů mobilních sítí. Přehled je zveřejňován po dohodě s Českým telekomunikačním úřadem, který na něj také odkazuje v rámci svých internetových stránek. 

Konference APMS 2015

 4.11.2015

2. ročník konference APMS proběhl ve středu 4. listopadu v kongresovém centru City Tower v Praze.

Hlavními tématy letošní konference byly ochrana osobních údajů a platební styk v mobilních sítích.

APMS vyhlašuje druhý tendr na dodavatele služby DMS

 21.8.2015

V návaznosti na zrušené první výběrové řízení na poskytovatele služby DMS vyhlašuje Asociace provozovatelů mobilních sítí druhý tendr. APMS chce v novém výběrovém řízení nalézt vhodného partnera z oblasti neziskového sektoru, který bude schopen ve spolupráci s technologickým partnerem zajistit maximální spolehlivost služby DMS a její dlouhodobý rozvoj.

Během jediného roku předehnala Česká republika v pokrytí LTE Evropu

 13.7.2015

Jediný rok stačil, aby Česká republika v rozsahu pokrytí vysokorychlostním mobilním připojením 4G LTE předehnala evropský průměr. Zatímco na konci roku 2013 byl signál sítí čtvrté generace dostupný jen pro zhruba 12 procent českých domácností, na konci roku 2014 už to bylo přibližně 92 procenta. Evropský průměr se přitom pohyboval těsně pod hranicí 80 procent. Vyplývá to z údajů agentury IHS, která pro Evropskou komisi porovnávala pokrytí 4G LTE ve všech členských státech Evropské unie.

APMS zrušilo výběrové řízení na poskytovatele DMS

 1.7.2015

Představenstvo APMS na svém zasedání 24. června 2015 mj. projednávalo výsledky výběrového řízení na poskytovatele systému dárcovské SMS (DMS). Vzhledem k tomu, že ani jedna z předložených nabídek nevyhovovala představám o budoucím fungování a rozvoji služby DMS, rozhodl se řídící orgán Asociace zrušit výběrové řízení bez vyhlášení vítěze.

O poskytování služby dárcovských SMS se utkají tři zájemci

 7.5.2015

Do výběrového řízení na poskytovatele systému dárcovské SMS (DMS) se ve stanoveném termínu přihlásili tři zájemci: pays.cz s.r.o., Nadace Via a Advanced Telecom Services s.r.o.

Tendr na dodavatele služby DMS vypsán

 16.3.2015

  • Nabídky přijímány do 30. 4. 2015 do 15,00,
  • rozhoduje důvěryhodnost, transparentnost a jasná strategie,
  • cílem je zvýšení příjmu neziskových organizací formou mobilního fundraisingu.

Asociace provozovatelů mobilních sítí vypisuje výběrové řízení na poskytovatele systému dárcovské SMS (DMS). Cílem tohoto kroku je přispět k dalšímu rozvoji mobilního fundraisingu v ČR a zvýšit tak příjem nestátních neziskových organizací (dále NNO) prostřednictvím DMS služby.

CeBIT 2015 - New Perspectives in IT Business

 18.2.2015

Hannover/Německo 16. - 20. března 2015

Veletrh CeBIT v Hannoveru je nejvýznamnější světovou událostí digitálního průmyslu. Jedinečné spojení veletrhu a kongresu zde každý rok umožňuje světovým koncernům, malým a středně velkým firmám včetně start-upů prezentovat významná témata průmyslu informačních technologií, jako Big Data, Cloud Computing, Mobile, Social Business, Business Security nebo příklady aplikací v rámci projektu Industry 4.0. CeBIT Global Conferences, fóra a hlavní referáty poskytují přehled o nejdůležitějších trzích digitálního světa. Hlavním tématem veletrhu CeBIT 2015, který se bude konat v Hannoveru od 16. do 20. března 2015, bude d!conomy.

Asociace provozovatelů mobilních sítí hledá nového dodavatele služby DMS

 10.2.2015

  • Z nových DMS půjde celá částka neziskové organizaci,
  • náklady na provoz systému platí operátoři,
  • tendr na nového dodavatele bude vypsán do konce prvního čtvrtletí 2015.

APMS uspořádala půldenní odbornou konferenci na téma „Spektrum a jeho klíčová role v rozvoj digitální ekonomiky“.

 28.11.2014

Sešli se zde zástupci odborné veřejnosti a státních institucí, aby si vyslechli přednášky a vyměnili si názory na tuto problematiku.

ICT průmysl vyzval vládu k realizaci programových priorit

 27.10.2014

Sdružení a asociace působící v oboru informačních a komunikačních technologií (ICT) vyzvaly premiéra a členy vlády, aby koaliční kabinet začal konkrétně uskutečňovat priority, ke kterým se zavázal ve svém programovém prohlášení. Ty jsou v zájmu občanů i efektivní správy země. Jde především o efektivní využití ICT ve veřejném sektoru a rozvoj internetové ekonomiky v České republice.

Kulatý stůl na téma rozvoje digitální agendy v ČR

 14.10.2014

V pondělí 13. října uspořádal Úřad vlády v Lichtenštejnském paláci kulatý stůl na téma: Rozvoj digitální agendy v ČR: příležitosti a překážky. Setkání se zúčastnili zástupci ministerstev, ČTÚ, akademické sféry a asociací sdružujících subjekty podnikající v oblasti ICT a elektronických komunikací.

APMS k využití pásma 700 MHz

 2.9.2014

Členové APMS vítají zprávu pana Pascala Lamyho, předsedajícího pracovní skupině na vysoké úrovni, která byla zřízena Evropskou komisí a zabývala se budoucím využitím pásma UHF, a jeho doporučení o uvolnění pásma 700 MHz pro vysokorychlostní mobilní datové služby na úrovni EU kolem r. 2020. Současně členové APMS upozorňují na skutečnost, že důležitým předpokladem uvolnění pásma 700 MHz je příprava co nejhladšího přechodu zemského televizního vysílání na standard DVB-T2. 

LAMA mobile se stala přidruženým členem asociace

 1.9.2014

Virtuální operátor LAMA mobile, společnost patřící holdingu LAMA ENERGY GROUP, se stala přidruženým členem Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS). Předmětem činnosti APMS je vytváření optimálních podmínek pro rozvoj veřejných mobilních telekomunikačních sítí a poskytování veřejných mobilních telekomunikačních služeb v České republice.

APMS má nového prezidenta

 1.8.2014

Prezidentem Asociace provozovatelů mobilních sítí byl k 1. srpnu 2014 jmenován Jiří Šuchman.

Jiří Šuchman vystudoval mezinárodní obchod na Vysoké škole ekonomické v Praze. Po praxi ve společnostech zahraničního obchodu působil od roku 1992 nepřetržitě v telekomunikacích. Během této doby zastával manažerské pozice ve společnostech SPT Telecom, France Télécom, Aliatel a T-Mobile Czech Republic, kde byl v letech 1999 až 2008 zodpovědný za regulaci a veřejné vztahy. V letech 2008 až 2011 zastával funkci ředitele vnějších vztahů ve společnosti Telefónica Czech Republic. Od roku 2011 působí jako konzultant v oblasti public affairs, regulace a vnějších vztahů.

Centropol se stal jako první virtuální mobilní operátor přidruženým členem APMS

 28.5.2014

Centropol Telecom (CPT) je historicky prvním virtuálním mobilním operátorem, který se stal přidruženým členem Asociace provozovatelů mobilních sítí.

Centropol Telecom se vstupem do APMS dostal do společnosti hlavních hráčů na telekomunikačním trhu. Přestože se jedná o konkurenty, snaží se sdružené společnosti o prosazení podpory a ochrany rovného a otevřeného trhu elektronických komunikací v České republice založeného na pravidlech respektujících ochranu hospodářské soutěže. „Centropol chce být aktivní při ovlivňování prostředí, ve kterém podniká. Přistoupení k asociaci nám otevírá vstup do klubu těch nejsilnějších hráčů, jejichž hlas je na trhu slyšet.“ Komentuje přistoupení k APMS jednatel Centropol Telecom Lukáš Pokrupa.

Plať mobilem bezpečně

 20.5.2014

Mobilní platby jsou čím dál tím oblíbenější. Jak je používat bezpečně? 

Stále více prodejců nabízí možnost platit za zboží a služby prostřednictvím mobilního telefonu. Mobilní platby realizované buď stržením ceny zboží z předplaceného kreditu, nebo zobrazením položky na měsíčním vyúčtování od mobilního operátora výrazně urychlují platby a zjednodušují nákupy. Podle Asociace provozovatelů mobilních sítí bylo v loňském roce prostřednictvím mobilních plateb zaplaceno zboží nebo služby v souhrnném obratu 2,342 miliardy korun.