Home

Novinky

APMS vyhlašuje druhý tendr na dodavatele služby DMS

 21.8.2015

V návaznosti na zrušené první výběrové řízení na poskytovatele služby DMS vyhlašuje Asociace provozovatelů mobilních sítí druhý tendr. APMS chce v novém výběrovém řízení nalézt vhodného partnera z oblasti neziskového sektoru, který bude schopen ve spolupráci s technologickým partnerem zajistit maximální spolehlivost služby DMS a její dlouhodobý rozvoj.

Během jediného roku předehnala Česká republika v pokrytí LTE Evropu

 13.7.2015

Jediný rok stačil, aby Česká republika v rozsahu pokrytí vysokorychlostním mobilním připojením 4G LTE předehnala evropský průměr. Zatímco na konci roku 2013 byl signál sítí čtvrté generace dostupný jen pro zhruba 12 procent českých domácností, na konci roku 2014 už to bylo přibližně 92 procenta. Evropský průměr se přitom pohyboval těsně pod hranicí 80 procent. Vyplývá to z údajů agentury IHS, která pro Evropskou komisi porovnávala pokrytí 4G LTE ve všech členských státech Evropské unie.

APMS zrušilo výběrové řízení na poskytovatele DMS

 1.7.2015

Představenstvo APMS na svém zasedání 24. června 2015 mj. projednávalo výsledky výběrového řízení na poskytovatele systému dárcovské SMS (DMS). Vzhledem k tomu, že ani jedna z předložených nabídek nevyhovovala představám o budoucím fungování a rozvoji služby DMS, rozhodl se řídící orgán Asociace zrušit výběrové řízení bez vyhlášení vítěze.

O poskytování služby dárcovských SMS se utkají tři zájemci

 7.5.2015

Do výběrového řízení na poskytovatele systému dárcovské SMS (DMS) se ve stanoveném termínu přihlásili tři zájemci: pays.cz s.r.o., Nadace Via a Advanced Telecom Services s.r.o.

Tendr na dodavatele služby DMS vypsán

 16.3.2015

  • Nabídky přijímány do 30. 4. 2015 do 15,00,
  • rozhoduje důvěryhodnost, transparentnost a jasná strategie,
  • cílem je zvýšení příjmu neziskových organizací formou mobilního fundraisingu.

Asociace provozovatelů mobilních sítí vypisuje výběrové řízení na poskytovatele systému dárcovské SMS (DMS). Cílem tohoto kroku je přispět k dalšímu rozvoji mobilního fundraisingu v ČR a zvýšit tak příjem nestátních neziskových organizací (dále NNO) prostřednictvím DMS služby.

CeBIT 2015 - New Perspectives in IT Business

 18.2.2015

Hannover/Německo 16. - 20. března 2015

Veletrh CeBIT v Hannoveru je nejvýznamnější světovou událostí digitálního průmyslu. Jedinečné spojení veletrhu a kongresu zde každý rok umožňuje světovým koncernům, malým a středně velkým firmám včetně start-upů prezentovat významná témata průmyslu informačních technologií, jako Big Data, Cloud Computing, Mobile, Social Business, Business Security nebo příklady aplikací v rámci projektu Industry 4.0. CeBIT Global Conferences, fóra a hlavní referáty poskytují přehled o nejdůležitějších trzích digitálního světa. Hlavním tématem veletrhu CeBIT 2015, který se bude konat v Hannoveru od 16. do 20. března 2015, bude d!conomy.

Asociace provozovatelů mobilních sítí hledá nového dodavatele služby DMS

 10.2.2015

  • Z nových DMS půjde celá částka neziskové organizaci,
  • náklady na provoz systému platí operátoři,
  • tendr na nového dodavatele bude vypsán do konce prvního čtvrtletí 2015.

APMS uspořádala půldenní odbornou konferenci na téma „Spektrum a jeho klíčová role v rozvoj digitální ekonomiky“.

 28.11.2014

Sešli se zde zástupci odborné veřejnosti a státních institucí, aby si vyslechli přednášky a vyměnili si názory na tuto problematiku.

ICT průmysl vyzval vládu k realizaci programových priorit

 27.10.2014

Sdružení a asociace působící v oboru informačních a komunikačních technologií (ICT) vyzvaly premiéra a členy vlády, aby koaliční kabinet začal konkrétně uskutečňovat priority, ke kterým se zavázal ve svém programovém prohlášení. Ty jsou v zájmu občanů i efektivní správy země. Jde především o efektivní využití ICT ve veřejném sektoru a rozvoj internetové ekonomiky v České republice.

Kulatý stůl na téma rozvoje digitální agendy v ČR

 14.10.2014

V pondělí 13. října uspořádal Úřad vlády v Lichtenštejnském paláci kulatý stůl na téma: Rozvoj digitální agendy v ČR: příležitosti a překážky. Setkání se zúčastnili zástupci ministerstev, ČTÚ, akademické sféry a asociací sdružujících subjekty podnikající v oblasti ICT a elektronických komunikací.

APMS k využití pásma 700 MHz

 2.9.2014

Členové APMS vítají zprávu pana Pascala Lamyho, předsedajícího pracovní skupině na vysoké úrovni, která byla zřízena Evropskou komisí a zabývala se budoucím využitím pásma UHF, a jeho doporučení o uvolnění pásma 700 MHz pro vysokorychlostní mobilní datové služby na úrovni EU kolem r. 2020. Současně členové APMS upozorňují na skutečnost, že důležitým předpokladem uvolnění pásma 700 MHz je příprava co nejhladšího přechodu zemského televizního vysílání na standard DVB-T2. 

LAMA mobile se stala přidruženým členem asociace

 1.9.2014

Virtuální operátor LAMA mobile, společnost patřící holdingu LAMA ENERGY GROUP, se stala přidruženým členem Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS). Předmětem činnosti APMS je vytváření optimálních podmínek pro rozvoj veřejných mobilních telekomunikačních sítí a poskytování veřejných mobilních telekomunikačních služeb v České republice.

APMS má nového prezidenta

 1.8.2014

Prezidentem Asociace provozovatelů mobilních sítí byl k 1. srpnu 2014 jmenován Jiří Šuchman.

Jiří Šuchman vystudoval mezinárodní obchod na Vysoké škole ekonomické v Praze. Po praxi ve společnostech zahraničního obchodu působil od roku 1992 nepřetržitě v telekomunikacích. Během této doby zastával manažerské pozice ve společnostech SPT Telecom, France Télécom, Aliatel a T-Mobile Czech Republic, kde byl v letech 1999 až 2008 zodpovědný za regulaci a veřejné vztahy. V letech 2008 až 2011 zastával funkci ředitele vnějších vztahů ve společnosti Telefónica Czech Republic. Od roku 2011 působí jako konzultant v oblasti public affairs, regulace a vnějších vztahů.

Centropol se stal jako první virtuální mobilní operátor přidruženým členem APMS

 28.5.2014

Centropol Telecom (CPT) je historicky prvním virtuálním mobilním operátorem, který se stal přidruženým členem Asociace provozovatelů mobilních sítí.

Centropol Telecom se vstupem do APMS dostal do společnosti hlavních hráčů na telekomunikačním trhu. Přestože se jedná o konkurenty, snaží se sdružené společnosti o prosazení podpory a ochrany rovného a otevřeného trhu elektronických komunikací v České republice založeného na pravidlech respektujících ochranu hospodářské soutěže. „Centropol chce být aktivní při ovlivňování prostředí, ve kterém podniká. Přistoupení k asociaci nám otevírá vstup do klubu těch nejsilnějších hráčů, jejichž hlas je na trhu slyšet.“ Komentuje přistoupení k APMS jednatel Centropol Telecom Lukáš Pokrupa.

Plať mobilem bezpečně

 20.5.2014

Mobilní platby jsou čím dál tím oblíbenější. Jak je používat bezpečně? 

Stále více prodejců nabízí možnost platit za zboží a služby prostřednictvím mobilního telefonu. Mobilní platby realizované buď stržením ceny zboží z předplaceného kreditu, nebo zobrazením položky na měsíčním vyúčtování od mobilního operátora výrazně urychlují platby a zjednodušují nákupy. Podle Asociace provozovatelů mobilních sítí bylo v loňském roce prostřednictvím mobilních plateb zaplaceno zboží nebo služby v souhrnném obratu 2,342 miliardy korun. 

Víte, že na každého obyvatele Evropské unie včetně nemluvňat připadá v průměru 100 případů stažení dat ročně?

 20.5.2014

Podle některých průzkumů totiž došlo v rámci EU v roce 2012 ke stažení 50miliard souborů i internetu. Střízlivější odhady hovoří o 44miliardách stažení, ale i tak jde o úctyhodné číslo. Vyplývá to z údajů, které shromažďuje Evropská komise pro digitální agendu. Z průzkumů lze také vyčíst, že si Evropané stáhli v průměru až 41 aplikací na hlavu. To by znamenalo, že šlo proti roku 2011 o více než 30% nárůst.  Hodnota dynamicky se rozvíjejícího obchodu s aplikacemi byla podle odhadů minimálně 4milirdy eur v roce 2012. Optimisté dokonce tvrdí, že by celkový obrat v tomto odvětví mohl být až 11miliard eur. 

APMS podporuje intenzivnější vzájemnou spolupráci a koordinovaný postup pro zvýšení konkurenceschopnosti ČR

 24.3.2014

Signatáři nedávno zveřejněné Výzvy představitelů ICT průmyslu, asociací a sdružení k podpoře konkurenceschopnosti ČR, která byla adresována české vládě i všem výkonným státním úředníkům, se shodli na důležitosti užší spolupráce. Hodlají také ve vzájemné součinnosti zformulovat konkrétní priority rozvoje ICT a digitální ekonomiky v Česku a nadále intenzivně komunikovat se zástupci vlády i ministerstev. Tyto aktivity osobně podpořil i prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák.

Operátoři chtějí pokrýt tunely metra

 13.3.2014

Operátoři  plánují   společnými   silami   pokrýt   nově  stavěné stanice a tunely na lince A pražského metra mobilním signálem a umožnit tak zákazníkům nejen pohodlné volání ve stanicích a tunelech, ale hlavně rychlé připojení na internet. K vybudování kompletní sítě operátory přivedl společný zájem o celkově vyšší spokojenost  zákazníků, informuje Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS).

Objem mobilních plateb přesáhl v roce 2013 dvě a čtvrt miliardy korun

 12.3.2014

  • SMS jízdenky a SMS parkovné již na 50 místech v ČR
  • Oblíbenost mobilních plateb pro nákup aplikací roste
  • Bezpečnost mobilních plateb

Z nejnovějších údajů Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS) vyplývá, že i v loňském roce potvrdily mobilní platby své stabilní místo mezi nejpoužívanějšími mikroplatebními nástroji u českých uživatelů. Celkově prošlo přes mobilní platby 2,342 miliardy korun a uživatelé si za ně na svém mobilním telefonu, tabletu nebo počítači pořizovali například SMS jízdenky, hradili parkovné nebo nejrůznější elektronický obsah pro svá mobilní zařízení od aplikací, přes hudbu až po mobilní hry. 

Vyjádření APMS k uplatňování novely Zákona o elektronických komunikacích

 4.3.2014

Stále přetrvávají diskuse týkající se data, od kterého mají poskytovatelé telekomunikačních služeb povinnost účtovat zákazníkům za předčasné ukončení smluv na dobu určitou sníženou kompenzaci ve výši maximálně jedné pětiny součtu zbývajících měsíčních paušálů či součtu sjednaných měsíčních plnění. Tuto diskusi znovu oživují i nejednoznačná vyjádření Českého telekomunikačního úřadu.