Home

Kdo jsme?

Asociace působí na českém trhu od roku 2003.

Předmětem její činnosti je vytváření optimálních podmínek pro rozvoj veřejných mobilních telekomunikačních sítí a poskytování veřejných mobilních telekomunikačních služeb v České republice. Vzhledem k tomu, že optimální podmínky pro rozvoj podnikatelských aktivit členů Asociace jsou založeny na otevřené soutěži, je základním cílem Asociace podpora a ochrana rovného a otevřeného trhu elektronických komunikací v České republice založeného na pravidlech respektujících ochranu hospodářské soutěže.

Zakládajícími řádnými členy APMS jsou provozovatelé veřejných mobilních telekomunikačních sítí ve standardu GSM a UMTS působící na trhu v České republice.  Jedná se o společnosti O2 Czech Republic, a.s., T-Mobile Czech Republic, a.s. a Vodafone Czech Republic, a.s. 

Témata, ke kterým se APMS za český telekomunikační trh vyjadřuje, zahrnují zejména

  • Společná stanoviska odvětví k otázkám, které souvisí s podmínkami rozvoje a fungování veřejných mobilních sítí v České republice
  • Otázky spojené s technickými, bezpečnostními, etickými a dalšími standardy používanými  na českém trhu mobilních komunikací
  • Souhrnná statistická data o českém mobilním trhu