Home

Orgány asociace

Registrace sdružení

Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS) je zájmové sdružení právnických osob zapsané ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou L 58683.

IČ:  7511 8891   (registrace 15.10.2007)
DIČ: CZ7511 8891
ID dat. schránky: nn7uc3f
APMS není plátcem DPH
Bankovní spojení: Komerční banka, číslo účtu: 51-0011920267/0100

se sídlem Kodaňská 1441/46, Praha 10 - Vršovice, PSČ 101 00

Řízení činnosti

APMS je řízena představenstvem asociace, které je vrcholným řídícím orgánem tohoto zájmového sdružení právnických osob. Představenstvo je tříčlenné a skládá se z nominovaných zástupců reprezentujících jednotlivé společnosti řádných členů.

Členové představenstva

Miloš Koděra
O2 Czech Republic, a.s.

Ján Pitoňák
T-Mobile Czech Republic, a.s.

Richard Stonavský
Vodafone Czech Republic, a.s.

Prezident

Jiří Šuchman

Prezidentem APMS jmenován od 1. 8. 2014.
Vystupuje jménem asociace a reprezentuje její zájmy vůči odborné i široké veřejnosti.

Výkonný ředitel

Jiří Grund

Výkonným ředitelem APMS jmenován od 3. 3. 2017.
Zodpovídá zejména za strategii a řízení asociace v oblastech vnější komunikace.

Provozní řízení

Martina Tocháčková, tel. 734 248 352, e-mail: martina.tochackova@apms.cz