Home

Reklamace vyúčtování služeb

Návod, jak postupovat při reklamaci vyúčtování služeb a co dělat, pokud s výsledkem reklamace nesouhlasíte.

Vyúčtování ceny za poskytnuté služby je ze zákona možné reklamovat do 2 měsíců ode dne dodání tohoto vyúčtování. Operátor je povinen reklamaci vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 měsíce ode dne doručení reklamace. Vyjímkou jsou služby, u nichž vyžaduje vyřízení reklamace projednání se zahraničním provozovatelem (např. roamingové služby). V takovém případě musí být reklamace vyřízena nejpozději do 2 měsíců ode dne jejího doručení. Podání reklamace standardně nemá odkladný účinek, Český telekomunikační úřad (dále jen ČTÚ) je však v odůvodněných případech oprávněn rozhodnout, že podání reklamace odkladný účinek má.

V případě zamítnutí reklamace operátorem je možné podat námitku proti vyřízení reklamace u ČTÚ. Tuto námitku je opět třeba podat bez zbytečného odkladu a to nejpozději 1 měsíc ode dne doručení vyřízení reklamace. Za podání námitky je třeba zaplatit správní poplatek ve výši 100 Kč. Podrobné informace k reklamačnímu řízení jsou uvedeny také na webových stránkách ČTÚ.


Kde je možné reklamace uplatňovat?
 

T-Mobile

 • Telefonicky na čísle 4603 ze sítě T-Mobile nebo 603 603 603 z ostatních sítí,
 • e-mailem na adrese info@t-mobile.cz,
 • osobně nebo písemně na oddělení reklamací v sídle společnosti: Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4 (ve všední dny od 9.00 do 18.00 h.),
 • nebo osobně na kterékoliv značkové prodejně T-Mobile.


Telefónica (O2)

 • Telefonicky na bezplatné lince 800 33 00 76,
 • prostřednictvím webového formuláře Napište nám,
 • písemně na adrese Telefónica Czech Republic, a.s., reklamační oddělení, Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle,
 • nebo osobně na kterékoliv O2 Prodejně.


Vodafone

 • Reklamace se uplatňuje písemně na adrese Vodafone Czech Republic, a.s., reklamační oddělení, Vinohradská 167, 100 00 Praha 10, nebo osobně na téže adrese.

Air Telecom (U:fon)

 • Telefonicky na čísle 811 811 811,
 • telefonicky přes skype: airtelecom.skype,
 • e-mailem na adrese: info@airtelecom.cz.