Home

Jak se vyznat v telefonních číslech?

Běžný uživatel telekomunikačních služeb většinou na první pohled pozná, zda volá na pevné nebo na mobilní číslo. Méně se ale setkává s telefonními čísly, která mají zkrácenou podobu nebo začínají osmičkou či devítkou, a může se proto stát, že je při vyúčtování hovorů na taková čísla nepříjemně překvapen.

Přinášíme vám proto jednoduchý přehled, díky kterému podle prvních číslic poznáte, o jaké telefonní číslo jde. Zjistíte tak, zda je hovor zdarma, nebo se jedná o zpoplatněnou linku. V případě, že si cenou nejste jisti, doporučujeme, abyste nahlédli do ceníku vašeho poskytovatele.

I zde tedy platí pro spotřebitele obecně známá zásada, a to informovat se o ceně / ověřit si cenu zboží či služby ještě před jejím využitím a nespoléhat se jen na informování provozovatelem. 


Poskytovatelé audiotexových linek jsou povinni řídit se Kodexem APMS (Asociace poskytovatelů mobilních sítí) a transparentně zákazníky informovat o ceně hovoru/ceně za minutu, resp. max. ceně hovoru vč. DPH.