Home

Jak fungují prémiové SMS?

Placení mobilním telefonem prostřednictvím Premium SMS funguje na principu zasílání a přijímání SMS s využitím krátkých telefonních čísel, tzv. shortcodů, které začínají vždy číslicemi 90. Pro správné provedení platby musí SMS obsahovat přesný text (tzv. klíčové slovo), který naleznete vždy v informacích uvedených obchodníkem. Zákazníci si mohou, prostřednictvím internetové samoobsluhy nebo zavoláním na zákaznickou linku operátora, zablokovat možnost využívání služby Premium SMS.  Detailní popis Premium SMS je uveden v kodexu Premium SMS, který naleznete ZDE.

a) Placení odesláním zpoplatněné SMS (MO billing)

SMS se odesílá na sedmimístné telefonní číslo (Číslo služby), například ve tvaru 902 12 32, kde poslední dvě čísla vyjadřují cenu odesílané SMS v korunách. Tato částka Vám bude odečtena z vašeho kreditu, nebo ji naleznete na vašem měsíčním vyúčtování u vašeho operátora.

b) Placení přijmutím zpoplatněné SMS (jednorázový MT billing)

Platba prostřednictvím přijmutí zpoplatněné SMS probíhá ve dvou krocích. Nejprve se odešle SMS na pětimístné telefonní číslo (objednací Číslo služby) ve tvaru 90X XX s textem SMS (klíčovým slovem) podle informací uvedených obchodníkem. Zákazníkovi je zpoplatněno odeslání této SMS podle ceníků za odeslání SMS dle svého tarifu. Zákazník dále obdrží SMS z osmimístného čísla (Čísla služby), například ve tvaru 902 12 052, kdy poslední tři číslice uvádějí cenu přijaté SMS v  korunách - zde by tato částka byla 52 Kč včetně DPH. Tato cena Vám bude odečtena z vašeho kreditu, nebo ji najdete na vašem měsíčním vyúčtování.

c) Placení přijmutím pravidelně zasílaných zpoplatněných SMS (vícenásobný MT billing - předplatné)

Platba, která probíhá prostřednictvím přijmutí zpoplatněné SMS v pravidelných intervalech ve čtyřech krocích. Nejprve se odešle SMS na pětimístné telefonní číslo (objednací Číslo služby) ve tvaru 90X XX s textem SMS (klíčovým slovem) podle informací uvedených obchodníkem. Zákazníkovi je zpoplatněno odeslání této SMS podle ceníku za odeslání SMS dle svého tarifu. Zákazník dále obdrží SMS z pětimístného čísla (Čísla služby) ve tvaru 90X XX, s informacemi o nabízené službě - pravidelného zpoplatňování služby obchodníka. Zasláním odpovědi s textem SMS ve tvaru "ANO" (klíčovým slovem) opět na pětimístné krátké telefonní číslo (objednací Číslo služby) potvrdíte souhlas s pravidelným zpoplatněním za službu. Od tohoto okamžiku vám bude v pravidelných intervalech doručována zpoplatněná SMS z osmimístného čísla (Čísla služby), například ve tvaru 902 12 520, kdy poslední tři číslice uvádějí cenu přijaté SMS v korunách - zde by tato částka byla 520 Kč včetně DPH. Tato cena Vám bude odečtena z vašeho kreditu, nebo ji najdete na vašem měsíčním vyúčtování.

Detailní popis je uveden na http://www.platmobilem.cz/pro-verejnost/kodexy-sluzeb - Kodex Premium SMS

Komu APMS přiděluje kódy pro premiové SMS  a co se s nimi děje poté?

Kódy, které jsou určené pro provozování Premium SMS, využívají smluvní partneři Operátorů. Partnerem může být přímo provozovatel služby, nebo Agregátor, který nabízí kódy jiným poskytovatelům služeb.