Home

Jak nejlépe postupovat

  1. Účastník dostal u opouštěného poskytovatele služeb ověřovací kód účastníka (OKU).
  2. Účastník podává žádost o přenesení čísla u přejímajícího poskytovatele služeb a předává mu OKU. (DEN 0)
  3. Přejímající poskytovatel služeb posílá objednávku na přenos čísla opouštěnému poskytovateli služeb. (DEN 1)
  4. Opouštěný poskytovatel služeb provádí autorizaci požadavku s využitím OKU. (DEN 1)
  5. Číslo se zapisuje do Centrální databáze přenesených čísel opouštěným i přejímajícím síťovým operátorem. (DEN 2)
  6. Číslo je aktivní u nového poskytovatele služeb. (DEN 3)

Po celou dobu přenosu čísla je účastník o postupu informován formou SMS přejímajícím poskytovatelem služeb.

A zde jsou podrobné návody jednotlivých operátorů, jak převést Vaše telefonní číslo do sítě: