Home

Nejčastější dotazy


Co mám dělat, pokud k přenosu čísla nedojde?

Obraťte se na přejímajícího poskytovatele služeb o pomoc s nastavením služeb v jeho síti. Je potřeba počítat s tím, že nastavení služeb může být rozdílné. 

Mám právo na náhradu škody, když proces neproběhl, tak jak měl?

To záleží na smlouvě uzavřené s přejímajícím poskytovatelem služeb, zda je tam takové ujednání uvedeno či nikoli.

Mohu během přenosu čísla normálně telefonovat, posílat SMS a používat internet?

SIM kartu stávajícího poskytovatele služeb  je možno využívat až do deaktivace služeb u opouštěného poskytovatele služeb, k níž dojde v samotný den přenesení v 0:00 hodin. Nejpozději v 6:00 hodin v den přenesení by mělo dojít k aktivaci služeb u přejímajícího poskytovatele služeb a je možno začít používat novou SIM kartu. V  době od 0:00 do 6:00 hodin je možno využívat pouze tísňová volání.

Potřebuji mít aktivovanou nějakou službu před přenesením mobilního čísla, nebo naopak musím nějakou deaktivovat?

Nic takového není potřeba. Jde o technicky a maximálně automatický proces. Mobilní číslo se přenese na novou SIM, která je poskytnuta přejímajícím operátorem v rámci uzavření smluvního vztahu.