Home

Seznam poskytovatelů mobilních služeb

Hodláte uzavřít smlouvu s některým z poskytovatelů mobilních služeb?

Poskytovat služby v síti operátora může pouze ten poskytovatel, který se na tom s operátorem řádně dohodne a je tedy schopen plnit své povinnosti vůči zákazníkovi.

Pokud poskytovatel takovou smlouvu nemá, jedná se o neoprávněný přeprodej bez souhlasu operátora. Nebudete moci přenést své číslo, řádně reklamovat a můžete o své číslo i přijít.

Asociace provozovatelů mobilních sítí v přehledné formě na jednom místě zveřejňuje přehled mobilních virtuálních operátorů (MVNO), tedy podnikatelů poskytujících veřejně dostupnou službu elektronických komunikací v mobilních sítích, kteří své služby v těchto sítích poskytují vlastním jménem na základě smlouvy o přístupu k síti nebo službám („velkoobchodní smlouva“ ve smyslu § 80 zákona o elektronických komunikacích), a jednotlivých značek, pod kterými poskytovatelé mobilních služeb působí.

Níže uvedený přehled vychází z informací jednotlivých členů APMS a po dohodě s Českým telekomunikačním úřadem.

Za správnost uvedení obchodní značky odpovídá výhradně příslušný poskytovatel. 

Jste zákazník a nemůžete subjekt, který vám nabízí mobilní služby, v seznamu najít? Prosím kontaktujte nás, rádi Váš podnět prověříme.

Jste poskytovatel služeb a domníváte se, že jsou uvedené údaje chybné či neúplné? Kontaktujte prosím velkoobchodní oddělení operátora, v jehož síti poskytujete služby.

Seznam je aktualizován čtvrtletně nebo v případě potřeby na žádost operátorů a poskytovatelů.