Home

Slovníček pojmů

C

Centrální databáze přenesených mobilních čísel

Je databáze přenesených mobilních čísel, nezbytná pro zajištění správného směrování při volání na přenesená mobilní telefonní čísla.

Č

Číslo výpovědi opouštěného poskytovatele (ČVOP)

Číslo výpovědi opouštěného poskytovatele služeb, vydané opouštěným poskytovatelem služby na základě žádosti zákazníka o zrušení služby.

O

OKU

Ověřovací kód účastníka pro přenesení telefonního čísla, který je součástí účastnické smlouvy uzavřené s opouštěným poskytovatelem služby.

P

Portace

Odborný termín pro proces přenosu čísla.

Poskytovatel služeb

Podnikatel nabízející mobilní telekomunikační služby jednotlivým koncovým účastníkům.

Přenesení čísla

Technický proces přechodu účastníka k jinému poskytovateli služeb, při kterém si účastník ponechává své telefonní číslo.  Předmětem přenesení čísla není přenesení služeb aktivovaných u původního poskytovatele. Důležité také je, že u původního (opouštěného) poskytovatele a nového (přejímajícího) poskytovatele nedojde ke změně účastníka (osoba ukončující a uzavírající smlouvu).

S

Síťový operátor

Podnikatel zajišťující mobilní komunikační síť pro sebe jako poskytovatele mobilních služeb koncovým účastníkům, či pro ostatní poskytovatele, se kterými má uzavřenu smlouvu o přístupu k síti. Síťový operátor zajišťuje za poskytovatele umístěné ve své síti komunikaci s ostatními poskytovateli a centrální databází.

Ú

Účastník

Je osoba, která má uzavřen smluvní vztah s poskytovatelem služeb. Proces přenesení čísla může inicializovat jen účastník, nikoliv uživatel.

V

Virtuální operátor

Poskytovatel služeb, který má uzavřenu smlouvu o přístupu k síti se síťovým operátorem.