Home

Air Telecom nově řádným členem APMS

24.11.2013

Čtvrtým řádným členem Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS) se od 1. 11. 2013 stal mobilní operátor Air Telecom, poskytující služby ve standardu  CDMA (síť U:fon) a GSM (síť AIR).

Air Telecom dočasně působil jako přidružený člen APMS a nyní se začlenil mezi dominantní operátory v rámci řádného členství.

„Posílení členské základny je dobrou zprávou nejen pro členy Asociace, ale především pro zákazníky. Na půdě Asociace došlo jen za poslední rok k výraznému posílení ochrany zákazníka a celkovému zkvalitnění standardu mobilních služeb, na kterém se svou měrou podílel i Air Telecom,“ říká prezidentka APMS Michaela Renčínová.

Air Telecom se na rozvoji mobilního trhu podílí již od podzimu 2012, kdy se jako člen pracovní skupiny pro přenos čísla v mobilních sítích účastnil přípravy nového systému celého procesu. V rámci těchto aktivit vznikl i závazný Kodex, který definuje standard služby přenesení mobilního čísla mezi operátory.

Asociace vznikla před deseti lety jako platforma pro rozvoj veřejných mobilních telekomunikačních sítí a služeb, které jsou s tím spojené. Základní myšlenkou, kterou APMS prosazuje, je podpora a ochrana rovného a otevřeného trhu založeného na pravidlech svobodné hospodářské soutěže.

„Ochrana rovné hospodářské soutěže, i s ohledem na politiku EU v oblasti telekomunikací, je i po deseti letech stále aktuální a další řádný člen  Asociaci v tomto smyslu rovněž posiluje,“ dodává Michaela Renčínová.

Air Telecom je v pořadí čtvrtým řádným členem APMS a doplnil tak v rámci Asociace zakládající členy Telefónica Czech Republic, a.s., T-Mobile Czech Republic, a.s., a Vodafone Czech Republic, a.s.