Home

APMS podala podnět k šetření na ČOI

26.9.2013

Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS) požádala jménem svých členů Českou obchodní inspekci o prošetření podnikatelských aktivit společnosti Maghera Royal s.r.o., konkrétně se jedná o prošetření poskytování úvěrů s využitím telefonních čísel se zvýšenou tarifikací, tzv. audiotexových linek. 

Zájmem členů APMS je především ochrana spotřebitele. Proto Asociace klade maximální důraz na to, aby veškeré služby, které byť nejsou přímo poskytované mobilními operátory, ale zákazníci k jejich čerpání využívají služeb elektronických komunikací, byly poskytovány v souladu s platnými právními předpisy a dobrými mravy.