Home

APMS vítá návrh rozhodnutí EU na využití pásma 700 MHz

5.2.2016

Členové APMS vítají návrh rozhodnutí Evropské komise o využití kmitočtového pásma UHF v Evropské unii, zejména v souvislosti s navrhovaným koordinovaným přístupem v uvolňování pásma 700 MHz členskými státy EU. Stejně tak vítáme zahrnutí principů technologické neutrality, které budou rozhodující především pro další rozvoj vysokorychlostních mobilních datových služeb 5G.

Vzhledem k tomu, že důležitým předpokladem uvolnění pásma 700 MHz je příprava co nejhladšího přechodu zemského televizního vysílání na standard DVB-T2, vítají členové APMS také probíhající diskuzi na půdě příslušných státních orgánů. Zejména pak přípravu Strategie rozvoje zemského digitálního televizního vysílání, ke které členové APMS přispívají svými odbornými připomínkami.