Home

Bezpečnější volání na audiotexové linky již od 1. října

Od 1.října posiluje ochrana spotřebitele při volání na audiotexové linky. Zavádí se nové povinné hlásky o ceně za minutu hovoru.

Bezpečnější volání na prémiová čísla již od října 

Praha, 27. září 2012 – Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS), která sdružuje tři největší tuzemské operátory, a Sdružení pro informační technologie a telekomunikace (ICTu) zavádí povinnost uvádět u volání na vybrané placené linky hlásku informující volajícího o ceně daného hovoru. Vzhledem k tomu, že ochrana spotřebitelů je pro APMS jednou z priorit, podařilo se zavedení povinných hlásek urychlit a spotřebitelé je tak při volání na audiotexové linky uslyší již od 1. října 2012. Povinnost uvádět před začátkem hovoru informaci o jeho ceně se týká všech, kteří prostřednictvím audiotexových služeb nabízejí nebo poskytují informace o nabídce zaměstnání a nebankovních finančních službách.

„V poslední době jsme bohužel zaznamenali zvýšený výskyt podvodníků, kteří v inzerci svých služeb odkazují zákazníky na volání na tzv. placené (audiotexové) linky. Záměrně přitom neuvádí cenu volání, přičemž se snaží volajícího udržet co nejdéle na telefonní lince, a tím jej doslova „oškubat“. Jedná se především o poskytovatele nejrůznějších nabídek zaměstnání a nebankovních finančních půjček,“ říká prezidentka APMS Michaela Vrbová Renčínová.

Audiotexová služba patří mezi telekomunikační služby se zvýšeným tarifem pro volání na speciální devítimístná čísla začínající číslicemi 90. Cena hovoru v Kč je vyjádřena čtvrtou a pátou číslicí audiotexového čísla. Všichni poskytovatelé placených linek jsou vázání tzv. Kodexem audiotexových služeb. Ten slouží zákazníkům ke srozumitelnému pochopení fungování placených linek a především stanovuje poskytovatelům audiotexových služeb pravidla pro jejich provozování.


O  APMS

Asociace působí na českém trhu od roku 2003. Předmětem její činnosti je vytváření optimálních podmínek pro rozvoj veřejných mobilních telekomunikačních sítí a poskytování veřejných mobilních telekomunikačních služeb v České republice. Vzhledem k tomu, že optimální podmínky pro rozvoj podnikatelských aktivit členů Asociace jsou založeny na otevřené soutěži, je základním cílem Asociace podpora a ochrana rovného a otevřeného trhu elektronických komunikací v České republice založeného na pravidlech respektujících ochranu hospodářské soutěže. Zakládajícími řádnými členy APMS jsou provozovatelé veřejných mobilních telekomunikačních sítí ve standartu GSM a UMTS působící na trhu v České republice.  Jedná se o společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., T-Mobile Czech Republic, a.s. a Vodafone Czech Republic, a.s. Více informací o asociaci naleznete na www.apms.cz.