Home

Lidé se dočkají přenosu čísla do 10 dní už letos. Operátoři představili ČTÚ řešení

19.5.2017

Garance přenosu mobilního čísla do deseti dní a možnost ukončit smlouvu bez sankcí při změně podmínek. Obě změny, na které uživatelé čekají, by měly vejít do praxe už letos. Dokonce nezávisle na tom, jak se bude vyvíjet osud novely zákona o elektronických komunikacích (ZEK). Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS) představila regulátorovi plán, jak to zajistit. Pokud dostane od ČTÚ zelenou, jsou operátoři připraveni obě úpravy zavést do 6 měsíců.

„Novela ZEK směrem ke spotřebitelům řeší pouze dvě věci. Zrychlení přenositelnosti čísel a možnost výpovědi smlouvy bez sankcí, když operátor změní podmínky. Jsme připraveni tato dvě pro-spotřebitelská opatření zavést bez ohledu na to, kdy a zdali vůbec bude novela ZEK zveřejněna ve sbírce zákonů,“ říká Jiří Grund, výkonný ředitel APMS.

APMS zaslalo 18. května 2017 předsedovi ČTÚ oficiální dopis, ve kterém jej o této iniciativě informovalo. „Požádali jsme pana předsedu o součinnost. Když námi navržený postup podpoří, mohou obě změny začít fungovat do konce roku. Bez ohledu na to, jak dopadne hlasování o novele ZEK v parlamentu a následně v senátu,“ doplňuje Grund.

AMPS navrhlo regulátorovi dvě cesty jak požadovaného pro-spotřebitelského cíle dosáhnout:

  1. Regulátor vypracuje doporučení (Guidelines)
  2. Regulátor posvětí samoregulační opatření APMS (Kodex mobility)

a. Kodex by detailně popisoval způsob zavedení obou změn v praxi, přičemž členové APMS se zavazují, že se jím budou řídit. Pro-spotřebitelská opatření následně uvedou operátoři do praxe do 6 měsíců od posvěcení pravidel ze strany ČTÚ.

„Jasná pravidla zajistí, že potřebné změny budou moci operátoři zavést efektivněji a rychleji než v případě čekání na novelu zákona,“ uzavírá Grund.  

press@apms.cz