Home

Mobilní operátoři pokračují v  zásadních změnách. Po neomezených tarifech přicházejí s možností přejít ke konkurenci za pouhé čtyři dny.

9. 7. 2013

„Stojí za tím ohromné úsilí odborníků z pracovní skupiny, která se změně celého procesu věnovala skutečně den co den několik měsíců,“ říká prezidentka Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS) Michaela Vrbová Renčínová.

Odborníci z řad operátorů sdružených v asociaci navíc celý proces popsali do podoby závazného Kodexu (standardu služby), který se všichni členové zavázali dodržovat. Kodex by měl být závazný jak pro stávající operátory tak i pro nově příchozí poskytovatele mobilních služeb bez ohledu, zda se jedná o síťového či virtuálního operátora.

„To je zcela zásadní podmínka pro hladké fungování přenositelnosti čísla v tak krátkém časovém úseku. Pokud by některý z operátorů nebyl schopen zaručit technologické i lidské kvality na dostatečné úrovni, pak musíme konstatovat, že nesplňuje základní předpoklady pro podnikání v této oblasti a jsou ohroženy zájmy a práva především koncového zákazníka,“ dodává Renčínová.

Sama APMS chystá k novým pravidlům přenositelnosti čísla informační kampaň, kde by chtěla vysvětlit základní technologické procesy a jejich náročnost. Možnost přejít ke konkurenci za pouhé 4 dny by se měla otevřít už letos na podzim.