Home

Obliba plateb prostřednictvím SMS roste

Loni takto Češi zaplatili zboží a služby za více než 1,5 mld. korun.

Praha, 17. října 2012 – Čeští spotřebitelé stále více využívají možnost placení vybraných služeb a výrobků prostřednictvím SMS. V loňském roce takto zaplatili zboží a služby v hodnotě 1,56 mld. korun, což je přibližně o 15 procent více než v předchozím roce. SMS plateb využívají Češi nejčastěji k nákupu jízdenek MHD, placení parkovného, úhradě regulačních poplatků v nemocnicích a v neposlední řadě k zasílání příspěvků na dobročinné účely.

Možností plateb prostřednictvím SMS je ale dnes mnohem více. Patří mezi ně například objednání předplatného celé řady novin a časopisů, nákup knih nebo DVD, zaplacení vstupenek na vybrané kulturní a sportovní akce, ale třeba i podání inzerátu či zaplacení jízdného v taxíku. Přehled všeho, co je možné prostřednictvím SMS zaplatit, je k dispozici na stránkách www.platmobilem.cz.

Jízdné a parkovné
Jízdné na městskou hromadnou dopravu je dnes možné zaplatit prostřednictvím tzv. SMS jízdenky již v devíti městech. Jako první tuto možnost ve spolupráci s mobilními operátory nabídla svým obyvatelům a návštěvníkům v roce 2007 Praha, a jako zatím poslední letos v lednu Hradec Králové.

Velmi rychle se rozvíjí také možnost placení parkovného. Počet míst, na kterých lze parkovné zaplatit prostřednictvím SMS se za poslední rok téměř zdvojnásobil. Placení parkovného prostřednictvím SMS je tak možné již ve 32 městech České republiky a jejich počet se bude dále zvyšovat.

„Zkušenosti z již fungujících projektů v oblasti SMS jízdného a SMS parkovného ukazují, že zavedení této možnosti plateb vedlo ve většině případů ke zvýšení celkového objemu vybraných prostředků a naopak ke snížení počtu neplatičů nebo černých pasažérů. I to je pravděpodobně jeden z významných důvodů, proč v poslední době zaznamenáváme ze strany měst zvýšený zájem o spolupráci v této oblasti,“ říká Michaela Vrbová Renčínová, prezidentka Asociace provozovatelů mobilních sítí, která sdružuje mobilní operátory působící na českém trhu.

Regulační poplatky v nemocnicích
Úhrada jízdného či parkovného pomocí SMS je v dnešní době pro mnoho lidí již běžnou záležitostí, čím dál častěji však začínají využívat také SMS platby pro úhradu regulačních poplatků v nemocnicích a ambulancích lékařů. Tento způsob úhrady nabízí pacientům komfort při placení, jelikož nemusí hledat drobné ani automaty na regulační poplatky a vyhnou se i případným frontám při placení. Lékařům a ostatním zaměstnancům nemocnic zase odpadá zbytečná administrativa spojená s výběrem poplatků a snižuje se také riziko útoků na automaty na regulační poplatky, kterých v poslední době v České republice přibývá. V současné době nabízejí tuto možnost platby Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Krajská nemocnice T. Bati ve Zlíně a Rokycanská nemocnice. Počet nemocnic se bude dle očekávání APMS do budoucna zvyšovat.

Města, kde je možné platit za MHD prostřednictvím SMS

 
Město Datum spuštění
Praha 21. 11. 2007
Ústí nad Labem 1. 7. 2008
České Budějovice 1. 5. 2009
Ostrava 1. 10. 2009
Liberec 9. 11. 2009
Plzeň 1. 9. 2010
Rychnov nad Kněžnou 1. 2. 2011
Hradec Králové 16. 1. 2012
Olomouc 1. 9. 2012