Home

Tendr na dodavatele služby DMS vypsán

16.3.2015

  • Nabídky přijímány do 30. 4. 2015 do 15,00,
  • rozhoduje důvěryhodnost, transparentnost a jasná strategie,
  • cílem je zvýšení příjmu neziskových organizací formou mobilního fundraisingu.

Asociace provozovatelů mobilních sítí vypisuje výběrové řízení na poskytovatele systému dárcovské SMS (DMS). Cílem tohoto kroku je přispět k dalšímu rozvoji mobilního fundraisingu v ČR a zvýšit tak příjem nestátních neziskových organizací (dále NNO) prostřednictvím DMS služby.

Zájemci, kteří splní podmínky výběrového řízení zveřejněné na www.apms.cz, mohou své nabídky předkládat do 15,00 hodin dne 30. dubna tohoto roku. Nový systém by v ideálním případě měl začít fungovat již počátkem roku 2016.

Základními podmínkami pro poptávanou službu je její maximální transparentnost a to, že obdarovaná organizace musí obdržet celou darovanou částku. Uchazeč musí být českou právnickou osobou a se zkušenostmi s neziskovým sektorem. Musí mít také jasnou představu o budoucím rozvoji služby a o způsobu financování celého systému. Důležitým faktorem je také reputace uchazeče a schopnost provozního zajištění celého systému.

Výběrové řízení bude realizováno jako dvoukolové, hodnocené pětičlennou výběrovou komisí. Ta je složená se zástupců firem sdružených v APMS a největšího uživatele DMS, tedy společnosti Člověk v tísni. O vítězi rozhodne výběrová komise do 31. 5. 2015. Vybraný uchazeč bude doporučen představenstvu APMS ke konečnému rozhodnutí. VŘ může být uzavřeno i bez vybrání vítěze.

Zájemci mohou své nabídky předkládat elektronicky do 30. dubna 2015 na e-mailovou adresu apms@apms.cz; v kopii na martina.tochackova@apms.cz. Nabídku lze rovněž doručit do datové schránky nn7uc3f.
 

DOPLNĚNÍ INFORMACÍ K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ

17. 4. 2015

Doplnění se týká povinnosti doložit "kopie osvědčení o oprávnění vykonávat veškeré činnosti, které jsou předmětem činnosti uchazeče, zejména o oprávnění uchazeče poskytovat platební služby odpovídající výše uvedenému rozsahu poskytování DMS (nebo alespoň doklady potvrzující záměr získat takové oprávnění u ČNB)."

Výběrové řízení nerozlišuje mezi podnikateli a nepodnikateli, resp. řízení se bez rozdílu mohou účastnit oba typy subjektů.

V případě, že žadatel je podnikatelem, vyžaduje zadavatel buď kopii existujícího osvědčení o oprávnění uchazeče poskytovat platební služby nebo alespoň doklady potvrzující záměr získat takové oprávnění u ČNB. Nemá-li podnikatel takové osvědčení, případně nemá záměr takové osvědčení získat, požadujeme od uchazeče, aby potvrdil písemným stanoviskem ČNB, že s ohledem na jeho činnosti a plánované aktivity není povinen takovýmto oprávněním disponovat.

V případě, že žadatel je svou formou a podle rozsahu činnosti nepodnikatel (typicky nadace), předpokládá zadavatel, že i činnost vykonávaná na základě tohoto výběrového řízení nebude provozována za účelem dosažení zisku a nebude tudíž podnikáním. V takovém případě se podmínka doložit potřebné oprávnění vykládá tak, že žádné zvláštní oprávnění není potřeba. 


Úplné podmínky výběrového řízení najdete níže: