Home

Vyjádření APMS k budoucímu využití pásma 700 MHz

20.7.2016

APMS vítá vládou schválenou Strategii rozvoje digitálního televizního vysílání, v níž jsou představeny další kroky v modernizaci pozemského televizního vysílání. Jsme rádi, že Česká republika bude směřovat k uvolnění pásma 700 MHz pro vysokorychlostní mobilní datové služby a zůstane tak ve skupině rozvinutých evropských zemí, z nichž některé již toto pásmo pro rychlý mobilní internet vyčlenily.

Růst datového provozu aktuálně nepolevuje a udržuje stále rychlé tempo. Globální mobilní datový přenos vzrostl mezi první čtvrtletím roku 2015 a 2016 o 60%, v České republice zhruba až o 100%, a to především v důsledku zvyšující se spotřeby dat na jednoho uživatele a také zvyšujícího se počtu připojení datových služeb pro smartphony. Podle aktuální studie Ericsson Mobility Report bude do konce roku 2021 celosvětově přibližně 90 % mobilního datového přenosu probíhat prostřednictvím smartphonů.

Členové APMS očekávají, že při realizaci vládou schválené strategie, zejména navrhovaných kompenzací bude zajištěn jejich plný soulad s českým i evropským právem hospodářské soutěže a že nebudou bezdůvodně upřednostňovat či zvýhodňovat jednu technologickou platformu (pozemní televizní vysílání) před dalšími technologiemi šíření lineárního vysílání, jako je např. sledování televize přes internetové připojení.“

press@apms.cz